Wydarzenia 2005 - FORDONIA

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wydarzenia 2005

Życie chóru > Archiwum

Niedziela 2 stycznia 2005

O godz.1530 chór rozpoczął próbę do koncertu.

O godz. 1630 rozpoczął się koncert poświęcony śp. ks. prałatowi Zygmuntowi Trybowskiemu w rocznicę Jego urodzin. koncert odbył się w kościele parafii MBKM.

Wystąpili:

Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury – dyr. Józef Lica

Zespół Pieśni Dawnej FRESCA VOCE – dyr. Michalina Spychalska
                        
Stowarzyszenie Muzyczne FORDONIA – dyr. Marian Wiśniewski.

Program:I część – koncert -  (g. 16.30)

1.     Orkiestra – 3 pastorałki

2.     Fresca Voce – Przylecieli aniołkowie

3.     Fordonia – W dzisiejszą noc świętą

4.     Orkiestra – Tryumfy

5.     Fresca Voce – Zapłonęła gwiazda na wschodzie

6.     Fordonia – W żłobie leży

7.     Orkiestra – Gdy się Chrystus rodzi

8.     Fresca Voce – Pokłon Jezusowi

9.     Fordonia – Wśród nocnej ciszy

10.   Orkiestra – Ach, Ty wspaniała

11.    Fresca Voce- Adeste fideles

12.    Fordonia – Anioł pasterzom mówił

II część – Msza  św. (g. 17.00)

1.     Na wejście: Bóg się rodzi – orkiestra + chóry unisono

2.     Na ofiarowanie: W żłobie leży – orkiestra z ludem

3.     Na komunię św.:

a.     orkiestra – Amazing grace

b.     Fresca Voce – Noc cicha w śnie

c.     Fordonia – Do szopy

4. Na zakończenie – Przybieżeli do Betlejem – orkiestra

III część – c.d. koncertu

Fresca Voce, Fordonia schodzą przed ołtarz, orkiestra zostaje na chórze

1.     Orkiestra  - White Christmas

                           - Lulajże Jezuniu

2.     Fresca Voce  - Personent Hodie

            - Rejoice ye Christian

3.     Fordonia  - Już choinkę

            - Pasterzu, pasterzu

4.     Orkiestra   - Jinglee beels

              -Jemioła i wino (kolęda amerykańska)

Ma zakończenie wszyscy zaśpiewali:  - Cicha noc

Po koncercie chór, Zespół FRESCA VOCE, oraz sporo parafian zapalili znicz, złożyli kwiaty i odmówili modlitwę, zaśpiewali DOBRY JEZU A NASZ PANIE.


Środa 5 stycznia 2005


Tuż przed  godz. 16:00 chór wyjeżdżał z Fordonu do Grudziądza. W autobusie był już zespół ŁOCHOWIANIE.

Ok. godz. 1700 wszyscy wysiedli przed Centrum Kultury TEATR, gdzie szybką próbę całego koncert przeprowadził nasz dyrygent Marian Wiśniewski, a o godz. 1900 (z małym poślizgiem) rozpoczął się koncert KOLĘDARIUM POLSKIE.

Dokładnie rok temu wystąpiliśmy w Teatrze Polskim w Bydgoszczy w koncercie pt. "Kolędarium Polskie". Koncert odniósł sukces, został także kilkakrotnie wyemitowany przez telewizję "TRWAM". W środę, 5 stycznia br. w niezmienionej formie koncert został powtórzony w teatrze w Grudziądzu.

Oprócz nas uczestniczyły nast. zespoły:

-         Zespół Pieśni i Tańca KRËBANE z Brus pracujący pod kierunkiem Marka Czarnowskiego

-         Chór ECHO z Grudziądza pod dyr. Jerzego Cieślaka

-         Zespół folklorystyczny ŁOCHOWIANIE z GOK w Łochowie

-         Zespół kameralny FRESCA VOCE  prowadzony przez Michalinę Spychalską

-         RECYTATORZY ze szkół grudziądzkich

Twórcami scenariusza i reżyserami widowiska byli: Marzena Matowska i Marian Wiśniewski (nasz dyrygent)

Kierownictwo muzyczne: Marian Wiśniewski (nasz dyrygent)

Koncert prowadził: Marek Czarnowski

Tak jak rok wcześniej w Teatrze Polskim w Bydgoszczy śpiewaliśmy w połączeniu ze wszystkimi zespołami 11 kolęd patriotycznych pisanych w więzieniach i na zesłaniu od roku 1930, czyli od powstania listopadowego do czasów Solidarności.

Sami zaśpiewaliśmy:

Pasterzu, pasterzu- Józefa Świdra

Po koncercie organizatorzy zaprosili wszystkie zespoły na kolację.

Były tańce i śpiewy przy akompaniamencie Marka Czarnowskiego grającego na akordeonie.

Do Bydgoszczy zajechaliśmy "wesołym autobusem" ok. godz. 23.


Sobota 15 stycznia 2005


O godz. 1330 chór wyjeżdżał spod swojego kościoła do Białych Błot pod  Bydgoszczą na koncert KOLĘDARIUM POLSKIE. Tam w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza o godz. 1600 rozpoczął się koncert właściwie bez próby.

Początkowo było trochę zimno, ale gdy zostało włączone ogrzewanie zaczęło być coraz cieplej. Śpiewaliśmy w trudnych warunkach. Akustyka tego kościoła charakteryzuje się długim pogłosem. Na dodatek muzycy nie słyszeli chórzystów, chórzyści muzyków. jednakże dyscyplina była ogromna. Wszystkie zespoły udało się opanować dyrygentowi (Marian Wiśniewski).

prócz nas uczestniczyły nast. zespoły:

-         Zespół Pieśni i Tańca KRËBANE z Brus pracujący pod kierunkiem Marka Czarnowskiego

-         Zespół folklorystyczny ŁOCHOWIANIE z Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie

-         RECYTATORZY z  gimnazjum w Brusach

Twórcami scenariusza i reżyserami widowiska byli: Marzena Matowska i Marian Wiśniewski (nasz dyrygent)

Kierownictwo muzyczne: Marian Wiśniewski (nasz dyrygent)

Koncert prowadził: Marek Czarnowski

Tak jak rok wcześniej w Teatrze Polskim w Bydgoszczy śpiewaliśmy w połączeniu ze wszystkimi zespołami 11 kolęd patriotycznych pisanych w więzieniach i na zesłaniu od roku 1930, czyli od powstania listopadowego do czasów Solidarności.

Sami zaśpiewaliśmy:

Pasterzu, pasterzu- Józefa Świdra

Po koncercie organizatorzy zaprosili wszystkie zespoły na wspólną kolację.


Niedziela 16 stycznia 2005


O godz. 1600 w Brusach w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach odbył się koncert KOLĘDARIUM POLSKIE .

Przed zasadniczą częścią koncertu wystąpił miejscowy chór parafialny "Lutnia" z Brus.

Wszystkich widzów, gości i wykonawców powitał ksiądz prałat Zdzisław Wirwicki, po nim głos zajął reżyser widowiska Marian Wiśniewski, a później rozpoczął się koncert, prowadzony przez panią Marzenę Matowską i pana Marka Czarnowskiego.
Publiczność miała okazję śpiewać wraz z wykonawcami, ponieważ na ekranie wyświetlano teksty tych niecodziennych kolęd.

Widzowie śpiewali więc z ochotą, towarzysząc wykonawcom.
Była to wspaniała lekcja historii dla młodych, wspomnienie często dramatycznych i tragicznych losów naszej ojczyzny przez starszych.
Wszyscy jednak zgodnie stwierdzili, że było to piękne przedstawienie, i życzyliby sobie więcej takich koncertów, mimo chłodu licznie wypełniając bruski kościół.

Po koncercie wszyscy wykonawcy mogli się ogrzać i posilić w restauracjach "Pablo" i "Kaszubska". Zespoły przy okazji posiłku zacieśniły więzy przyjaźni, śpiewając i grając podczas posiłku, planując już następny koncert - tym razem w Bydgoszczy.

Wystąpili:

Kaszubski Zespół Folklorystyczny „KRËBANE” z Brus

Zespół Folklorystyczny „ŁOCHOWIANIE” z Łochowa

Stowarzyszeni Muzyczne „FORDONIA” z Bydgoszczy

Chór Męski „ECHO” z Grudziądza

Recytatorzy gimnazjum w Brusach.

Nie dojechał Zespół Pieśni Dawnej „FRESCA VOCE” z MDK nr 5 w Bydgoszczy, bo autokar był zbyt mały i nie pomieścił wszystkich zespołów jadących z Bydgoszczy. Michalina Spychalska- szefowa FRESCA VOCE zdecydowała, że to jej zespół nie pojedzie. Zespoły z Bydgoszczy przyjechały w ostatniej chwili.

W Brusach po raz pierwszy koncert muzyczny odbył się nie w Domu Kultury, ale w kościele.

po koncercie wszyscy goście zostali podjęcie kolacją.

Tak o koncercie pisała GAZETA POMORSKA


Środa 19 stycznia 2005

NOWOROCZNY KONCERT KOLĘD w ŁOCHOWIE


19 stycznia 2005r. o godz. 1900 w kościele pw. Św. Kazimierza Królewicza w Łochowie odbył się koncert kolęd.

W koncercie wystąpiły zespoły gminy Białe Błota:

Zespół wokalny „JAGA” ze Szkoły Podstawowej w Białych Błotach im. Juliusza Verne’a pod kier. Lubońskiej
Zespół wokalny „NUTKI” ze Szkoły Podstawowej w Białych Błotach im. Juliusza Verne’a pod kier. Doroty Majchrzak
Zespół muzyczny „FLETOWE NUTKI” ze Szkoły podstawowej w Przyłękach
Zespół Muzyczny „GRREN JELLS” z Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Łochowie pod kir. Radosława Górskiego
Chór „LEGATO” publicznego gimnazjum w Białych Błotach pod dyr. Magdaleny Puciata
Chór „CANTARE” z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białych Błotach pod dyr. Zbigniewa Rydelskiego
Zespół folklorystyczny „ŁOCHOWIANIE” z Ośrodka Kultury w Łochowie pod kier. art. Mirosława Marksa

Gościnnie wystąpił nasz Chór Stowarzyszenia Muzycznego „FORDONIA” z Bydgoszczy pod dyr. Mariana Wiśniewskiego.

Patronat nad koncertem objęli:

Wójt Gminy Białe Błota: Katarzyna Kirstein- Piotrowska

Proboszcz Parafii Św. Kazimierza Królewicza: Janusz Sawicki

Organizatorzy koncertu:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w białych Błotach

Ośrodek Kultury w Łochowie

Klub Seniora w Łochowie ( pomysłodawca koncertu)

Zaśpiewaliśmy:

Tryumfy Króla Niebieskiego

Wśród nocnej ciszy

Pasterzu, pasterzu

Śliczna panienka

Już choinkę ozdabiamy

Po koncercie wspaniała kolacja w Ośrodku Kultury w Łochowie przygotowana przez Klub Seniora. Co tam nie było: żur, kurczak, wędliny, owoce, kawa, ciasto.

NIESAMOWITE przyjęcie.


Sobota 22 stycznia 2005


Już trzeci rok Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy wraz z Pałacem Młodzieży, podejmują wspólną akcję nawiązującą do dobrych polskich tradycji patriotycznych i artystycznych.

Taki był przygotowywany na dzień 22 stycznia br. w Kościele Garnizonowym w Bydgoszczy o godz. 1600 Koncert kolęd patriotycznych pn.:

„K O L Ę D A R I U M    P O L S K I E”.

Jest to historia Polski opowiadana kolędami pisanymi przez więźniów politycznych od powstania listopadowego do stanu wojennego. Repertuar zebrany na wspólne śpiewanie zespołów artystycznych, oraz widzów jest unikalnym, muzycznym obrazem historii Polski. Pokazuje nastroje i przeżycia Polaków na wygnaniu i w legionach, podczas I i II wojny światowej, w obozach zagłady i wreszcie w miejscach internowania w latach 80-tych.

Tęsknota za wolnością przez całe lata towarzyszyła wielu pokoleniom Polaków. Czy dziś w wolnej Polsce ich marzenia się spełniły?

Wcześniej - 5 stycznia 2005r. o godz. 19.oo koncert odbył się w Grudziądzu, w Centrum Kultury TEATR.

Tam wystąpili:

Kaszubski Zespół Folklorystyczny „KRËBANE” z Brus

Zespół Folklorystyczny „ŁOCHOWIANIE” z Łochowa

Stowarzyszeni Muzyczne „FORDONIA” z Bydgoszczy

Zespół Pieśni Dawnej „FRESCA VOCE” z MDK nr 5 w Bydgoszczy

Chór Męski „ECHO” z Grudziądza

Recytatorzy grudziądzkich szkół.

W dniu 15 stycznia 2005r. o godz. 16.oo koncert odbył się w Białych Błotach w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza.

Wystąpili:

Kaszubski Zespół Folklorystyczny „KRËBANE” z Brus

Zespół Folklorystyczny „ŁOCHOWIANIE” z Łochowa

Stowarzyszeni Muzyczne „FORDONIA” z Bydgoszczy

Recytatorzy gimnazjum w Brusach.

   
W dniu 16 stycznia koncert odbył się w Brusach w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach.

Kaszubski Zespół Folklorystyczny „KRËBANE” z Brus

Zespół Folklorystyczny „ŁOCHOWIANIE” z Łochowa

Stowarzyszeni Muzyczne „FORDONIA” z Bydgoszczy

Chór Męski „ECHO” z Grudziądza

Recytatorzy gimnazjum w Brusach.

Nie dojechał Zespół Pieśni Dawnej „FRESCA VOCE” z MDK nr 5 w Bydgoszczy, bo autokar był zbyt mały i nie pomieścił wszystkich zespołów jadących z Bydgoszczy. Michalina Spychalska- szefowa FRESCA VOCE zdecydowała, że to jej zespół nie pojedzie. Zespoły z Bydgoszczy przyjechały w ostatniej chwili.

   W Brusach po raz pierwszy koncert muzyczny odbył się nie w Domu Kultury, ale w kościele.

22 stycznia w Kościele Garnizonowym wystąpili:

Kaszubski Zespół Folklorystyczny „KRËBANE” z Brus

Zespół Folklorystyczny „ŁOCHOWIANIE” z Łochowa

Stowarzyszeni Muzyczne „FORDONIA” z Bydgoszczy

Zespół Pieśni Dawnej „FRESCA VOCE” z MDK nr 5 w Bydgoszczy

Zespół  Teatralny "WITRYNA" działający przy Pałacu Młodzieży

Recytatorzy przygotowani przez z-cę dyrektora Pałacu Młodzieży Bognę Blachowską.

Było bardzo patriotycznie. Było bardzo dużo słuchaczy. Wśród nich Poseł na Sejm RP Teresa Piotrowska.

fotografieNiedziela 23 stycznia 2005


23 stycznia godz. 1645 w Parafii Świętych Polskich Braci Męczenników Męczenników w Bydgoszczy odbył się koncert kolęd pn.:

„BYDGOSKIE KOLĘDOWANIE”

Wystąpili:

Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury pod dyr. Józefa Licy

Stowarzyszenie Muzyczne FORDONIA z parafii Matki Bożej Królowej Męczenników- pod dyr. Mariana Wiśniewskiego

Chór dziewczęcy GAUDEAMUS IN DOMINE z parafii oo. Jezuitów w Bydgoszczy- pod dyr. Jolanty Rybka

Chór „Św. CECYLIA” z parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Solcu Kuj. pod dyr. Macieja Kuligowskiego

Chór „HARMONIA”- parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy pod dyr. Kamili Lawrenz

Zespół Pieśni Dawnej „FRESCA VOCE” MDK Nr 5 w Bydgoszczy pod dyr. Michaliny Spychalskiej

Chór Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy- pod dyr. Iwony Szubarga

Chór „CANTUS CORDIS” z parafii Św. Jadwigi Królowej- pod dyr. Jakuba Kwintala

Chór „JUBILATE DEO” z parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Bydgoszczy - pod dyr. Janusza Sierszulskiego

Chór EXULTATE DEO z parafii Św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy- pod dyr. Romualda Rajsa

Ks. Prałat Romuald Biniak ustawił w przejściach postumenty ze świecznikami i palącymi się świecami. Dało to w tym dużym kościele atmosferę domową. Rodzinną.

Koncert rozpoczął ks. Prałat Romuald Biniak informując widzów skąd wzięło się to BYDGOSKIE KOLĘDOWANIE.

Po koncercie z ok. święta patronackiego Św. Cecylii 20 listopada 2004r., J.E. ks. Biskup Ordynariusz Jan Tyrawa zmobilizował organizatorów do zorganizowania koncertu kolęd. Najbardziej przejął się tym ks. Tomasz Cyl, który zapalił Prezesa PZChiO Oddział w Bydgoszczy Mariana Wiśniewskiego. Ten zaproponował organizację koncertu ks. Prałatowi Romualdowi Biniakowi i dyrygentowi chóru EXULTATE DEO z Parafii Św. polskich Braci Męczenników dr Romualdowi Rajsowi- w ich parafii.

       Ks. Prałat wymyślił ideę- BYDGOSKIE KOLĘDOWANIE. Niech każdego roku w innej parafii odbędzie się taki duży koncert integrujący środowisko muzyczne Bydgoszczy, a chóry w szczególności.

Ks. Prałat powitał wszystkich gości po czym dr Romuald Rajs przejął prowadzenie koncertu robiąc to dowcipnie i w dobrym tempie. Przywitawszy ks. Tomasza Cyla. Zapowiedział pierwszą kolędę.

Koncert był tak pomyślany, aby po krótkich prezentacjach chóralnych orkiestra dęta grała kolędę do wspólnego (chórzystów i widzów) wykonania.

Tak się zaczęło.

Orkiestra dęta Chełmińskiego Domu Kultury w Chełmnie pod dyr. Józefa Licy

- która usadowiona została przez ks. Prałata w samym centrum ołtarza ( chóry zaś prezentowały się na zmianę po lewej bądź prawej stronie ołtarza),  wszyscy wykonawcy i publiczność zaśpiewali:

·      Bóg się rodzi

Jako pierwszy zaprezentował się nasz chór  Stowarzyszenia Muzycznego FORDONIA pod dyr. Mariana Wiśniewskiego.

Zaśpiewaliśmy:

·      Pasterzu, pasterzu

·      Wśród nocnej ciszy

Orkiestra dęta, wszyscy wykonawcy i publiczność:

·      3 pastorałki

Chór dziewczęcy GAUDEAMUS IN DOMINE pod dyr. Jolanty Rybka:

kliknij tutaj

·      Dzieciątko się narodziło

·      Nuż my Krześcijani

Orkiestra dęta, wszyscy wykonawcy i publiczność:

·       Gdy się Chrystus rodzi

Podczas śpiewania wspólnych kolęd ks. Prałat Romuald Biniak sam śpiewał do mikrofonu, ale co chwilę podawał różnym osobom mikrofon, by wszyscy słyszeli różne głosy. nie tylko jego.

Chór mieszany „Św. CECYLIA” z Solca Kuj. pod dyr. Macieja Kuligowskiego:


·        O tej dobie

·        Pasterze mili

Orkiestra dęta, wszyscy wykonawcy i publiczność:

·      Do szopy, hej pasterze

Chór mieszany „HARMONIA” pod dyr. Kamili Lawrenz:

·       Gdy śliczna Panna

·       Pastuszkowie wszyscy
  
Orkiestra dęta, wszyscy wykonawcy i publiczność:

·      W żłobie leży

  Zespół Pieśni Dawnej „FRESCA VOCE” pod dyr. Michaliny Spychalskiej:

·      Na Boże Narodzenie

·      Personent Hodie  


Orkiestra dęta, wszyscy wykonawcy i publiczność:

·        Mędrcy świata, monarchowie

Chór Pałacu Młodzieży pod dyr. Iwony Szubarga:

·        Dzisiaj w Betlejem

·        Lulajże Jezuniu


Orkiestra dęta, wszyscy wykonawcy i publiczność:

·        Tryumfy Króla Niebieskiego

Chór „CANTUS CORDIS” pod dyr. Jakuba Kwintala:

·        Pasterze mili

·        Bracia, patrzcie jeno


Orkiestra dęta, wszyscy wykonawcy i publiczność:

·        Pójdźmy wszyscy do stajenki

Chór „JUBILATE DEO” pod dyr. Janusza Sierszulskiego:

·        Anioł Pański

·        Z dalekiego wschodu


Orkiestra dęta, wszyscy wykonawcy i publiczność:

·        Przybieżeli do Betlejem Pasterze

Chór EXULTATE DEO pod dyr.  Romualda Rajsa:

Zaśnij dziecino

Nad Betlejem ciemną noc

ks. Prałat podziękował wszystkim zespołom, rozdał dyrygentom pamiątkowe dyplomy i zaprosił do udziału w liturgii. Część chórów rozjechała się do domów, ale FORDONIA, JUBILATE DEO, EXULTATE DEO, FRESCA VOCE, HARMONIA i CANTUS CORDIS zostały by śpiewem uczestniczyć w liturgii mszy św.

Liturgia mszy św.

Wejście- Wśród nocnej ciszy (orkiestra podczas liturgii ciągle grała spod ołtarza, nie zmieniając swoich miejsc) wszystkie cztery zwrotki zaśpiewali wszyscy uczestnicy liturgii z tow. orkiestry dętej.

Połączone chóry zaśpiewały z tow. organów: „KYRIE” z „MISSA DOMINICALIS” – ks. A. Chlondowskiego. Dyrygował Romuald Rajs.

Na ofiarowanie:        Anioł pasterzom mówił (orkiestra)

“SANCTUS” i “BENEDICTUS” z „MISSA DOMINICALIS” – ks. A. Chlondowskiego (organy)

Połączone chóry zaśpiewały z tow. organów: “AGNUS DEI” z „MISSA DOMINICALIS” – ks. A. Chlondowskiego. Dyrygował Marian Wiśniewski

przy organach Romuald Rajs.

Podczas Komunii Św.:  

Amazing grace zagrała przepięknie orkiestra z Chełmna.

Potem na uwielbienie: wszyscy zaśpiewali z tow. orkiestry "Cicha noc"

(orkiestra)

Na zakończenie Mszy Św.: „Lulajże Jezuniu”, a potem już tylko orkiestra bisował 4- krotnie z owacją na stojąco.

Po koncercie orkiestry, wszystkie zespoły zaproszone były na kolację ks. Prałat- kustosz Sanktuarium Św. Polskich Braci Męczenników zafundował zespołom ciepłe parówki, świeżą, wspaniałą drożdżówkę, herbatę.

Niebawem prezesi i dyrygenci postanowią co dalej z tym koncertem. Gdzie zaśpiewamy w przyszłym roku?


Niedziela 30 stycznia 2005


Na parafialnej sumie o godz.. 830 chór co prawda w bardzo okrojonym składzie (było tylko 5 sopranów)

zaśpiewał ks. Janowi Mieczkowskiemu w 55 rocznicę jego święceń kapłańskich

ks. Jan Mieczkowski

 
 kapłan diecezji pelplińskiej
ur. 20 - 07 - 1919 r.
wyśw. 29 - 01 - 1950 r.
dz. im. 24.czerwca.

Zaśpiewaliśmy podczas ofiarowania

TRYUMFY KRÓLA NIEBIESKIEGO (jego ulubioną kolędę)

na zakończenie mszy św.

PASTUSZKOWIE W POLU SPALI kolęda kaszubska w opr. Mariana Wiśniewskiego

Po mszy św. spotkaliśmy się w zachrystii z ks. Jubilatem


Wielki Czwartek 24 marca 2005


Jak każdego roku FORDONIA zaśpiewała podczas wieczornej świątecznej liturgii rozpoczynającej ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE.

Chór w bardzo silnej obsadzie kadrowej (wspomagany przez zespół FRESCA VOCE) zaśpiewał pod dyrekcją Michaliny Spychalskiej:

TANTUM ERGO- Antona Brücknera

PAN JEST MOCĄ


Wielki Piątek 25 marca 2005


   W liturgii Wielkiego Piątku o godz. 1830 chór wykonał pod dyr. Mariana Wiśniewskiego:

MISERERE- Antonio Lottiego
PARCE DOMINE- Feliksa Nowowiejskiego
MAŁA LITANIA WIELKOPOSTNA- Mariana Wiśniewskiego
O godz. 2130 śpiewaliśmy pod dyr. Michaliny Spychalskiej:

ROZMYŚLAJMY DZIŚ- chorał
GORZKIE ŻALE- wszystkie części (a cappella)


Wielka Sobota 26 marca 2005


   Jak każdego roku o godz. 800 FORDONIA przy Grobie Pana Jezusa w swojej parafii ma swoją adorację.

Adoracja to koncert pieśni pasyjnych, które chór śpiewa  do momentu pierwszych święceń pokarmów o godz. 900.

   Wykonaliśmy w tym roku pod dyr. Michaliny Spychalskiej:

O MIŁOSIERNY BOŻE- J.Jojko
MODLITWA O POKÓJ - Norberta Blachy
KRZYŻU ŚWIĘTY- w opr. J. Surzyńskiego
WISI NA KRZYŻU- w opr. Jana Bednarza
PARCE DOMINE- Feliksa Nowowiejskiego
STABAT MATER- Zoltana Kodaly'ego
ZOSTAŃ TU- Taize
ADOREMUS IN AETERNUM- autor nieznany
MISERERE- Antonio Lottiego
PŁACZ, PŁACZ- Józefa Świdra
MAŁA LITANIA WIELKOPOSTNA- Mariana Wiśniewskiego
AVE VERA VIRGINITAS- Jaskquina des Pres
Wieczorem o godz. 2200 w liturgii Wielkiej soboty wykonaliśmy:

ALLELUJA- Georga Fryderyka Haëndla
WSTAŁ PAN CHRYSTUS- autor nieznany
TE DEUM
NIEŚCIE CHWAŁĘ MOCARZE- Mikołaja Gomółki


Środa 6 kwietnia 2005


   Po śmierci Papieża Jana Pawła II chór w swojej parafii brał udział we Mszy Św. za jego duszę. Msza rozpoczęła się o godz. 2000. Śpiewaliśmy:

Na ofiarowanie:

O MIŁOSIERNY BOŻE- J.Jojko
Podczas komunii św.:

O BONE JESU- M.A. Ingegneri'ego


Czwartek 7 kwietnia 2005


   Znów Msza Św. za duszę zmarłego Papieża Jana Pawła II.

15 min. przed Mszą Św. chór zaśpiewał:

COR JESU- kompozytor nieznany
O MIŁOSIERNY BOŻE- J. Jojko
8 BŁOGOSŁAWIEŃSTW- psalm
MISERERE- Antonio Lottiego
Na ofiarowanie:

PSALM LXXVII (PANA JA WZYWAĆ BĘDĘ)- Mikołaja Gomółki
Podczas komunii św:

JESUS- Wiliama J. Gaihera (dyr. Michalina Spychalska, akomp. organowy- Marian Wiśniewski)
Po mszy św. odmawialiśmy różaniec, a po różańcu zaśpiewaliśmy:

MAŁA LITANIA WIELKOPOSTNA- Mariana Wiśniewskiego
Zaintonowaliśmy też do zaśpiewania z ludem:

BARKA
CICHY WIECZÓR
przy organach- Marian WiśniewskiŚroda  20 kwietnia 2005


   O godz. 1800 bierzmowanie w macierzystej parafii.

W obecności biskupa Jana Tyrawy śpiewaliśmy:

Litanię do wszystkich Świętych
COR JESU- kompozytor nieznany
TANTUM ERGO- Antona Brücknera
Na zakończenie mszy św. wraz ze wszystkimi ludźmi zaśpiewaliśmy Barkę.


Wtorek 3 maja 2005


W sali koncertowej Akademii Muzycznej braliśmy udział w niecodziennej uroczystości.


Sobota 7 maja 2005


Na zaproszenie chóru HARMONIA uczestniczyliśmy w jubileuszowym koncercie z okazji 85-lecia tego chóru. Razem z nami został zaproszony chór EXULTATE DEO.

           
Czwartek 26 maja 2005


Boże Ciało 2005.


Podczas Mszy Św. o godz. 830 grała orkiestra dęta OSP z  Kcyni. Razem z nimi śpiewaliśmy pieśni eucharystyczne, ale zaśpiewaliśmy też razem:

OJCZE Z NIEBIOS St. Moniuszki.

Sami zaśpiewaliśmy pod dyr. Michaliny Spychalskiej i akompaniamencie organowym Mariana Wiśniewskiego:

VENI JESU- Luigi Cherubiniego.

Po uroczystościach- wspólna chóru i orkiestry fotografia przy ostatnim ołtarzu u drzwi kościoła (foto: Mietek)


Niedziela 26 czerwca 2005


O godz. 7.15 - wyjechaliśmy autokarem (wraz z Zespołem Pieśni Dawnej FRESCA VOCE )spod naszego kościoła Matki Bożej Królowej Męczenników. W Chełmnie byliśmy o godz. 8.30. Przydzielono nam wolontariuszkę, która zaprowadziła nas do Sali, w której mogliśmy się przebrać i rozśpiewać się.

Od godz. 9.00 do 11.00 w kościele Farnym odbyła się wspólna próba utworów, które chóry miały wykonać razem.

O godz.11.20 - zbiórka wszystkich chórów przed Urzędem Miasta, skąd o 11.30 z Orkiestrą Dętą CHDK którą prowadził kapelmistrz Józef Lica (członek naszego chóru) przemaszerowały do Kościoła Farnego.

O godz. 12.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. z udziałem wszystkich chórów.

Chóry wspólnie wykonały:

"Gaude Mater Polonia" pod dyr. Wojciecha Błaszaka "
Hymn do świętej Cecylii" z Orkiestrą symfoniczną ZSM pod dyrekcją Henryka Wierzchonia
Części stałe Mszy św. - "Missa Dominicalis" ks. Chlondowskiego:
              

- "Kyrie"- dyr. Wojciech Błaszak

- Gloria" - dyr. Romuald Rajs

- "Sanctus", "Benedictus"- dyr. Janusz Sierszulski

- "Agnus Dei" - dyr. Jan Lach

"Alleluja" Heandla - dyr. Henryk Wierzchoń
"Ave verum corpus" Mozarta - dyr. H. Wierzchoń
"Hymn III Tysiąclecia" Gałęskiego - dyr. H. Wierzchoń


O godz. 13.15 do 15.30 - trwały prezentacje chórów:

Chór Mieszany "Fordonia" z Bydgoszczy - dyr. Michalina Spychalska
Chór Mieszany "Jubilate Deo" z Bydgoszczy - dyr. Janusz Sierszulski
Chór Mieszany "Przedzwon" z Ukrainy - dyr. Stepan Chmil
Zespół Pieśni Dawnej Akademii Bydgoskiej - dyr. Jan Lach
Chór Mieszany "Wilenka" z Wilna - dyr., Janina Łabul
Zespół Pieśni Dawnej "Fresca Voce" z Bydgoszczy - dyr. Michalina Spychalska
Chór Męski "Dzwon" ze Lwowa - dyr. Michaił Salo
Orkiestra Symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych z Bydgoszczy - dyr. Henryk Wierzchoń
Chór Mieszany "Exultate Deo" z Bydgoszczy - dyr. Romuald Rajs
Chór Mieszany "Canta Coviensis" z Kowna - dyr. G. Chomańska
Chór Męski "Echo" z Grudziądza dyr. Jerzy Cieślak
Zespół Wokalny "Chorus Culmiensis" z Chełmna - dyr. Wojciech Błaszak
Chór Mieszany "Chorus Culmiensis" z Chełmna - dyr. Wojciech Błaszak


Środa 7 września 2005


Inauguracja działalności artystycznej w nowym sezonie. Najpierw msza św., potem przy stole z piękną własną zastawą- kawa, mnóstwo ciast.

Byli u nas księża Leszek Paszkiewicz- były opiekun chóru i oczywiście obecny opiekun- Zbigniew Zimniewicz. Wielką niespodziankę zrobiła nam Kasia Nowacka była chórzystka dziś siostra zakonna.Sobota 22 października 2005


O godz. 16.oo w naszym kościele FORDONIA pod dyr. dr Jana Przybylskiego śpiewał na ślubie córki naszej chórzystki- Danuty Umińskiej.

Chór wykonał:

Psalm NIEŚCIE CHWAŁĘ MOCARZE- Mikołaja Gomółki

VENI CREATOR SPIRITUS- chorał

AVE MARIA- Jacoba Arcadelta

ADOREMUS IN AETERNUM- kompozytor nieznany.


Sobota 19 listopada 2005


O godz. 15.oo w naszym kościele FORDONIA wraz z innymi zespołami rozpoczynała próbę.

O godz. 1700 prawie w wigilię święta Św. CECYLII patronki chórów i muzyki kościelnej (22 listopada) w kościele pw. Matki Bożej Królowej Męczenników przy ul. Bołtucia 7 w Bydgoszczy odbył się duży, uroczysty koncert z tej właśnie okazji.

Zwykle   w każdej parafii, w której jest chór, święto takie jest obchodzone kameralnie. Jednakże dyrygenci wielu bydgoskich chórów nie tylko kościelnych, widząc potrzebę integracji, a także wpisania w kalendarz imprez miasta Bydgoszczy ważnego dla kultury katolickiej wydarzenia-  po raz trzeci -w tym dniu stworzyć i pokazać wspólnotę bydgoskiej muzyki chóralnej.

Połączone chóry głosami prawie 300 śpiewaków z chórów bydgoskich, z Chełmna i Solca Kujawskiego wraz z orkiestrą ze Świecia wykonały wielki repertuar chóralny,

Program koncertu:
„HYMN DO ŚWIĘTEJ CECYLII” ks. Antoniego Chlondowskiego (połączone chóry z tow. Orkiestry) dyr.. Zbigniew Jodłowski
„CHORAŁ”- Jana Sebastiana Bacha (orkiestra) dyr. Zbigniew Jodłowski
„AVE VERUM CORPUS” Wolfganga Amadeusza  Mozarta (połączone chóry z tow. organów ) dyr. Kamila Sójka
„AMEN”- Pavela Stanka (orkiestra) dyr. Zbigniew Jodłowski „PANIS ANGELICUS” Cesara Francka (połączone chóry z tow. organów ) dyr. Janusz Sierszulski
„MISSA DOMINICALIS” ks. Antoniego Chlondowskiego (połączone chóry z tow. Orkiestry) dyr. Zbigniew Jodłowski
„MODLITWA O POKÓJ” Norberta Blachy (połączone chóry a cappella) dyr. Wojciech Błaszak
„AVE MARIA” Franciszka. Schuberta (orkiestra) dyr. Zbigniew Jodłowski
„ALLELUJA” z oratorium MESJASZ Fryderyka Händla (połączone chóry z tow. organów ) dyr. Romuald Rajs
„CHORALE AND BEAT MUSIC” Vlada Kabeca dyr. Zbigniew Jodłowski
„LOCUS ISTE” Antoniego Brücknera (a CAPPELLA) dyr. Jan Lach
„HYMN III TYSIĄCLECIA” Mirosława Gałęskiego (połączone chóry z tow. Orkiestry) dyr. Zbigniew Jodłowski

Wykonawcy:

·         Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Świeciu- pod dyr. Zbigniewa Jodłowskiego
·         Chór CHORUS CULMENSIS w Chełmnie pod dyr. Wojciecha   Błaszaka

·         Chór ŚW. CECYLIA parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Solcu Kujawskim pod dyr. Macieja Kuligowskiego

·         Chór EXULTATE DEO w Bydgoszczy pod dyr. dr Romualda Rajsa

·         Chór JUBILATE DEO w Bydgoszczy pod dyr. Janusza Sierszulskiego

·         Chór FORDONIA w Bydgoszczy pod dyr. Mariana Wiśniewskiego

·         Chór CANTUS CORDIS w Bydgoszczy pod dyr. Kamili Sójka

·         Chór HARMONIA parafii Najść. Serca Pana Jezusa pod dyr. Magdaleny Opalińskiej

·         Zespół Pieśni Dawnej Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego   w Bydgoszczy

·         Zespół Piesio Dawnej FRESCA VOCE Młodzieżowego Domu   Kultury Nr 5 w Bydgoszcz pod dyr. Michaliny Spychalskiej

Po koncercie o godz. 18.3o odbyła się  Msza św. z udziałem połączonych chórów i orkiestry. Mszę koncelebrował ks. kanonik Jan Andrzejczak, ks. dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Bydgoszczy (nasz pierwszy opiekun i założyciel chóru) Tomasz Cyl, a także obecny opiekun chóru Zbigniew Zimniewicz


Środa 21 grudnia 2005


O godz. 15.3o w hali widowiskowo- sportowej "Łuczniczka" odbyło się opłatkowe spotkanie władz Bydgoszczy z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji, instytucji, stowarzyszeń.

W "Łuczniczce" wystąpiło 17 chórów i zespołów muzycznych, w tym chóry ze szkoły polskiej w Mejszagole na Litwie oraz polonijny z Białorusi; zaprezentowano film "Bydgoszcz 2005".  Były kolędy i pastorałki, wspólne łamanie się opłatkiem. Uczestnicy spotkania mogli wpisywać do specjalnej księgi życzenia dla Bydgoszczy.

Scenariusz spotkania opłatkowego w hali sportowej ŁUCZNICZKA w dniu 21 grudnia 2005r.

Wykonawcy:

- Zespół „DESIRE” z Bydgoszczy

- Zespół „ROAN” z Bydgoszcz

- Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy pod dyr. Krzysztofa Beszczyńskiego

- Orkiestra Muzyków Bydgoskich „EMBAND”- pod dyr. Ewy Makula

- Zespół wokalny z Litwy

- Chór z Białorusi

- Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski „HASŁO” w Bydgoszczy pod dyr. Rafała Sójki

- Zespół Pieśni Dawnej „FRESCA VOCE” z MDK Nr 5 w Bydgoszczy  pod dyr. Michaliny Spychalskiej

- Chór Mieszany „DZWON” w  Bydgoszczy pod dyr. Agnieszki Jędrzejewskiej- Stachura

- Zespół Pieśni Dawnej Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pod dyr. Jana Lacha

- Chór Męski im. Stanisława Moniuszki w Żninie pod dyr. Beaty Różańskiej

- Chór „JUBILATE DEO” z parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Bydgoszczy - pod dyr. Janusza Sierszulskiego

- Stowarzyszenie Muzyczne FORDONIA z parafii Matki Bożej Królowej Męczenników- pod dyr. Mariana Wiśniewskiego i Michaliny Spychalskiej

Koncert prowadził- Maciej Puto

Był film o Bydgoszczy,  Przemówienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy, potem Biskupa Jana Tyrawy i Przewodniczącej Rady Miasta Felicji Gwincińskiej

Wspólne zaśpiewaliśmy kolędy „Bóg się rodzi”

Następnie chóry śpiewały po 2-4 kolęd a między popisami chórów grały orkiestry dęte. Chóry wraz z orkiestrami  śpiewały te kolędy unisono pod dyrekcją Mariana Wiśniewskiego .


FORDONIA śpiewała najpierw razem z ZPD UKW pod dyr. Jana Lacha:

Tryumfy

Gdy śliczna Panna

Sami (chór wspomagał zespół Fresca Voce)pod dyr. Michaliny Spychalskiej:

Pasterzu, Pasterzu

Już choinkę ozdabiamy


Sobota/niedziela-  24/25 grudnia 2005


Jak każdego roku chór spotkał się na pasterce o godz. 2400.

Uczestniczyliśmy w liturgii.

Podczas komunii św. śpiewaliśmy kolędę:

W żłobie leży

Po zakończeniu mszy św. - kiedy ludzie oglądają żywy żłóbek śpiewaliśmy:

Do szopy, hej pasterze

Już choinkę ozdabiamy

Pastuszkowie w polu spali

Potem łamaliśmy się opłatkiem z ks. proboszczem Janem Andrzejczakiem i naszym opiekunem- Zbigniewem Zimniewiczem.

Na koniec poszliśmy na grób ks. prałata Zygmunta Trybowskiego, by odmówić modlitwę i zaśpiewać kolędę "Cicha noc"


Piątek 30 grudnia 2005O godz. 19.oo w bazylice mniejszej w Chojnicach śpiewaliśmy wraz zespołami KRËBANE, FRESCA VOCE i ŁOCHOWIANIE nasz tradycyjny koncert "KOLĘDARIUM POLSKIE".

Sporo widzów, udany koncert, mimo  że było bardzo zimno.

Po koncercie wspaniała kolacja w Chojnickim szpitalu.

Po kolacji FORDONIA, FRESCA VOCE i KRËBANE pojechały na basen. Od 2200- 2300 bawiliśmy się jak dzieci.

Po basenie pojechaliśmy do Brus na jeszcze jedną kolację tam w pizzerii PABLO śpiewaliśmy, tańczyliśmy, graliśmy. Na koniec opłatek, życzenia i pożegnalne śpiewy.

Droga do Bydgoszczy minęła szybko, bo cały czas śpiewaliśmy piosenki przy akompaniamencie akordeonu (Marian Wiśniewski).

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego