Wydarzenia 2006 - FORDONIA

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wydarzenia 2006

Życie chóru > Archiwum

Niedziela, 1 stycznia 2006 r.

W pierwszy dzień Nowego Roku Msza Święta i Koncert Urodzinowy ku pamięci ks. Prałata Zygmunta Trybowskiego,  pierwszego proboszcza naszej parafii. O godz. 16.00 próba chóru, następnie przed Mszą Św. O godz.16.45  zaśpiewaliśmy na chórze dwie kolędy:
"   Anioł pasterzom mówił - oprac. J. Świder
"   Bracia patrzcie jeno

Godz. 17.00 Msza Św. sprawowana przez ks. Krzysztofa Buchholz. Śpiewamy wszystkie części stałe liturgii, Alleluja             i kolędę Wśród nocnej ciszy. Po Mszy Św. przed ołtarzem śpiewamy na zmianę z Zespołem Pieśni Dawnej "Fresca Voce" pod dyrekcją Michaliny Spychalskiej.

Nasz program:
"   Cicha noc - w opracowaniu muzycznym naszego dyrygenta Mariana Wiśniewskiego
"   W dzisiejszą noc świętą
"   Wśród nocnej ciszy
"   Już choinkę ozdabiamy
"   Pastuszkowie w polu spali
"   Tryumfy

Nagrodzeni zostaliśmy gromkimi oklaskami słuchaczy i podziękowaniami ks. Zbigniewa Zimniewicza, naszego opiekuna chóru. Po koncercie pomodliliśmy się przy grobie śp. ks. prałata  Zygmunta Trybowskiego.


Niedziela, 15 stycznia 2006 r.

Kolędarium Polskie
Teatr Polski, ul. Mickiewicza 2 w Bydgoszczy


Teatr Polski w Bydgoszczy udostępnił swoją scenę, by społeczność żołnierska i znamienici goście mogli wysłuchać patriotycznych kolęd z "Kolędarium Polskiego",  w opracowaniu scenicznym p. Mariana Wiśniewskiego, p. Michaliny Spychalskiej i p. Marzeny Matowskiej, w wykonaniu zespołu "Krëbane", "Łochowianie", " Fresca Voce" i chóru "Fordonia". Kolędy opowiadały tragiczne dzieje narodu polskiego na przestrzeni stuleci. Najstarsze z nich powstały w 1830 roku i niosły otuchę po klęsce powstania listopadowego. Inne budziły nadzieje na powrót państwa polskiego na mapę Europy. Na nasz program składały się następujące kolędy: Polska kolęda, Idzie stary wiarus, Wśród nocnej ciszy, Kolęda żołnierska, Skarga Betlejemska, W górę serca, Lulajże Jezuniu na polskiej ziemi, Na kolędze, W Betlejem, Pasterzu, pasterzu, Podnieś rękę, Czemu ploche dzys śpiewają.


Czwartek, 19 stycznia 2006 r. godz. 18.00  

Koncert Kolęd i Pastorałek
Sala Bankietowa Hotelu Park w Bydgoszczy


Organizatorem koncertu -  Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy.
Wystąpił:
"   Zespół Wokalny "Sweet Boom Boom", pod kier. Art. Andrzeja Żółkosia oraz zaproszeni goście, tj.:
"   Stowarzyszenie Muzyczne "Fordonia" pod dyr. Mariana Wiśniewskiego
"   Zespół Pieśni Dawnej "Fresca Voce" pod dyr. Michaliny Spychalskiej.

Chór "Fordonia" zaprezentował następujący zestaw kolęd:
"   Anioł pasterzom mówił - oprac. J. Świder
"   W żłobie leży  według Piotra Skargi,
"   Pasterzu, pasterzu - oprac. J. Świder
"   Cicha noc - oprac. M. Wiśniewski
"   Święta Panienka - muz. J. Maklakiewicz

Koncert zrealizowano z finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Niedziela, 22 stycznia 2006 r.

Koncert  "Bydgoskie kolędowanie"
Parafia p.w. Świętych Polskich Braci Męczenników  w Bydgoszczy


Stowarzyszenie Muzyczne "Fordonia" wzbogacone wokalnie przez Zespół Pieśni Dawnej "Fresca Voce" pod kierownictwem artystycznym Mariana Wiśniewskiego i Michaliny Spychalskiej brało udział w znakomitym koncercie pt. "Bydgoskie kolędowanie". Odbyło się ono parafii Świętych Pplskich Braci Męczenników, w której proboszczem jest ks. Roman Biniak.  Koncert poprzedziła Msza Święta, sprawowana przez grono kapłanów, którym przewodniczył Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej J.E. ks. bp Jan Tyrawa. Oprawę śpiewów sakralnych stanowiły kolędy, te znane, śpiewane przez chóry i wszystkich zgromadzonych, uczestniczących w tej Świętej Liturgii i te mniej znane, wręcz zapomniane, odszukane i wyuczone od nowa przez naszych dyrygentów, w wykonaniu chórów zaszczyconych udziałem w tym kolędowaniu. Muzykę organową, wypełniającą kościół pięknem brzmienia, czyniąc liturgię jeszcze piękniejszą, tworzył p. Romuald Rajs. Chóry występowały śpiewając a cappella, czyli bez akompaniamentu. Zaprezentowaliśmy 3 kolędy:

Wśród nocnej ciszy - oprac. J. Świder
Pasterzu, Pasterzu,
Już choinkę ozdabiamy

To nasze śpiewanie to kolejny dar, iskierka serc śpiewaków i dyrygentów, złożony na sianie Bożej Dziecinie.  
Od Pana Konstantego Dombrowicza, Prezydenta Miasta Bydgoszczy,  na ręce naszego dyrygenta, Pana Mariana Wiśniewskiego wpłynęły podziękowania za uświetnienie koncertu "Bydgoskie Kolędowanie" dla wszystkich członków Stowarzyszenia Muzycznego "Fordonia". Chór otrzymał też podziękowanie od Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy oraz  od ks. Romualda Biniaka, proboszcza Parafii p.w. ŚPBM.


Piątek, 10 lutego 2006 r.

Uroczystości Pogrzebowe w kościele p.w. Św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy
Śp. dr Jana Przybylskiego, Dyrektora Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy


To smutna karta w historii naszego chóru "Fordonia". Wzięliśmy udział w uroczystościach za duszę Przyjaciela, śp. dr Jana Przybylskiego, Dyrektora Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Odział w Bydgoszczy.  Oprawa muzyczna żałobnej liturgii to chór powstały z przedstawicieli chórów:

Jubilate Deo - dyr. Janusz Sierszulski
Fresca Voce - dyr. Michalina Spychalska, Cantus Cordis - dyr. Kamila Sójka
Harmonia - dyr. Kamila Lawrenz  
Fordonia - dyr. Marian Wiśniewski i Michalina Spychalska

Śpiewaliśmy:
Locus Iste - Anton Bruckner,  
Panis Angelicus - Cesar Franck,
Ave Verum Corpus - Wolfgang Amadeusz Mozart


Środa  Popielcowa, 1 marca 2006 r.


Tego dnia w czasie Mszy Św. poświęca się popiół przygotowany z gałązek palm lub innych drzew, przygotowany w roku poprzednim i posypuje się nim głowy wiernych. Rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Mszę Świętą sprawuje ks. Jan Andrzejczak, proboszcz naszej parafii, w asyście księży wikarych. Śpiewamy części zmienne  z wiernymi oraz Tantum Ergo, dyryguje Marian Wiśniewski.


Piątek, 3 marca 2006 r.


W dniach 3-4 marca Wizytacja Kanoniczna Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej J.E. ks. bp Jana Tyrawy. O godz. 18.30 w powadze czasu kalendarza liturgii i obecności J.E. ks. bp. Jana Tyrawy, księży wikariuszy, diakonów, szafarzy i ministrantów, Mszę Św. odprawia ks. Proboszcz Jan Andrzejczak, a my uświetniamy śpiewem:


Laudate Dominum - Charles Gounod,
Adoremus In Aeternum,
Locus Iste  - A Bruckner
oraz
części stałe liturgii.


Sobota, 4 marca 2006 r.


Uczestniczymy w oprawie uroczystej Mszy Świętej, podczas której J.E. ks. Tyrawa  udziela sakramentu bierzmowania młodzieży klas trzecich gimnazjalnych. Sakrament, który udoskonala łaskę chrztu, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym przyjmuje 217 młodych ludzi. Śpiewamy:   
Litanię do Wszystkich Świętych,
Adoremus in Aeternum,
Locus Iste,
Amen  
oraz
części stałe liturgii Mszy Świętej.


Niedziela 5,12,19,26 marca 2006 r.  


Uczestniczymy w Nabożeństwach Gorzkich Żali. Śpiewamy z wiernymi kolejne części nabożeństwa, dyryguje Michalina Spychalska.


Niedziela, 2 kwietnia  2006 r. godz. 21.00

Pierwsza rocznica śmierci Jana Pawła II na Starym  Rynku w Bydgoszczy


Msza Święta odprawiana przez Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej J.E. ks. bp. Jana Tyrawę. Bydgoskie chóry, połączone wraz z chórem "Fordonia", dyrygowane przez Mariana Wiśniewskiego z towarzyszeniem Wojskowej Orkiestry Dętej Pomorskiego Okręgu Wojskowego, miały zaszczyt uczestniczyć wraz z mieszkańcami swego miasta w Liturgii Pamięci Papieża Polaka. Zaprezentowały następujące utwory:
"   Tu es Petrus - Waclaw Gieburowski,
"   W krzyżu cierpienie,
"   Detinger Te Deum Laudamus -  Georg Fryderyk Haendel - dyr. Janusz Sierszulski
"   Osiem błogosławieństw -dyr. Rafał Sójka
"   Ave Verum Corpus - W.A. Mozart - dyr. Jan Lach
"   Panie dobry jak chleb śpiew z ludem
"   Pójdź do Jezusa śpiew z ludem
"   Panis Angelicus -  C.Franck - Romuald Rajs
"   Locus Iste - A. Brucknera - Jan Lach
"   Missa Dominicalis - A.Chlondowski - dyr. R. Sójka, J. Sierszulski, R. Rajs


Wielki Czwartek, 13 kwietnia 2006 r.


Podczas liturgii Mszy Świętej - ostatniej Wieczerzy Pańskiej śpiewaliśmy:
"   Rozmyślajmy dziś - Klonowski
"   Locus Iste - A. Brückner


Wielki Piątek, 14 kwietnia 2006 r.


Po liturgii  Mszy Świętej i adoracji Krzyża Świętego o  godz. 21.00  śpiewamy  Gorzkie Żale - wszystkie części.


Wielka Sobota, 15 kwietnia 2006 r.


"Cisza w mroźnym poranku… Smutkiem przestrzeń kościoła cała wypełniona… Majestat śmierci przed Grobem skłoniony…I nawet nasze pieśni gestem dyrygenta Tej ciszy przerwać nie zdołały, lecz ją pogłębiły, w jedności z nią trwały". MD.


O godz. 7.30  koncert u Grobu Pańskiego - dyryguje Marian Wiśniewski, chór "Fordonia" śpiewa:
"   Rozmyślajmy dziś - Klonowski
"   O miłosierny Boże - J. Jajko
"   Płacz, płacz kto żyw- J. Świder
"   Stabat Mater - Zoltan Kodaly
"   Wisi na krzyżu - ks. Jan Bednarz
"   Krzyżu Święty - ks. dr J. Surzyński
"   Stała Matka - chorał harmonizowany w 1635 r.
"   Cor Jesu, cor Purissimum
"   Adoremus in Aeternum
"   Osiem Błogosławieństw
"   Mała Litania Wielkopostna - Marian Wiśniewski
"   Miserere - Antonio Lotti
"   Parce Domine - Feliks Nowowiejski

Na koniec odbieramy z ołtarza nasze poświęcone przez kapłana potrawy przyniesione tu przez nas do kościoła.


Wigilia Paschalna Wielkiej Nocy, 15 kwietnia 2006 r.


Godz. 22.00 Liturgia Światła, Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna i Liturgia Eucharystyczna Zmartwychwstania Pańskiego. Uczestniczymy ze wszystkimi licznie zebranymi w kościele w modlitwie, zadumie i rozważaniach. Mamy zaszczyt jako członkowie chóru wzbogacać tę liturgię pieśniami. Jest z nami "Fresca Voce" . Dyrygują Marian Wiśniewski i Michalina Spychalska. Śpiewamy:
"   Mała Litania Wielkopostna - Marian Wiśniewski
"   Miserere - Antonio Lotti oprac. Marian Wiśniewski
"   Alleluja - Georg Friedrich Händel
"   Te Deum Laudamus - A. Chlondowski


Poniedziałek Wielkanocny, 17 kwietnia 2006 r.


W drugie Święto Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 8.30 bierzemy udział we Mszy Świętej, koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. proboszcz Jan Andrzejczak. Czekamy na znak naszego dyrygenta, Pana Mariana Wiśniewskiego i śpiewamy:
"   Wesoły nam dzień dziś nastał -  oprac. Jan Gall
"   Alleluja - W.A. Mozart
"   Zwycięzca śmierci z ludem
"   stałe części Mszy Świętej
Z okazji świąt otrzymujemy wiele życzeń z klasztorów, od naszych byłych członkiń chóru- sióstr Kasi i Moniki oraz życzeń świeckich od naszych przyjaciół.


Sobota, 22 kwietnia 2006 r. godz. 12.45  

Pogrzeb i ostatnia pascha chrześcijańska śp. Stanisława Nierebińskiego


Zebraliśmy się w domu pogrzebowym na cmentarzu przy ul. Wiślanej, by w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych, modlitwą i pieśnią godną celebracji pogrzebu, towarzyszyć i odprowadzić na miejsce wiecznego spoczynku śp. Stanisława Nierebińskiego. Był taki czas, że stawał w naszych szeregach, wśród tenorów, by pieśnią sławić Pana.
Gdy schorowanego wezwał Bóg miał lat 82.  
Pod dyrekcją Mariana Wiśniewskiego zaśpiewaliśmy:
"   Adoremus in aeternum
"   Wstał Pan Chrystus - ze śpiewnika Jana Siedleckiego
"   Ave Maria - Jacob Arcadelt
"   miłosierny Boże - J. Jojko


Niedziela, 23 kwietnia 2006 r.


Druga niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim godz. 15.00 - Msza Święta celebrowana przez ks. Jana Andrzejczaka, Proboszcza Parafii MBKM i ks. Zimniewicza, opiekuna chóru Fordonia, w kaplicy p.w. Chrystusa Ukrzyżowanego                           i Zmartwychwstałego jako dar dziękczynienia za Rubinowe Gody 40-lecia

małżeństwa Rozalii i Alfonsa Bonna

członków naszego chóru. Kochani przez najbliższych, szanowani i lubiani przez znajomych, w ich obecności powtórzyli, jak przed laty, w Majestacie Ołtarza, Przysięgę małżeńską. Chór Fordonia, uhonorowany uczestnictwem w uroczystości, dyrygowany przez Michalinę Spychalską, śpiewa Ps. XXIX Adferte Domino, Filii Dei, Nieście chwałę mocarze Mikołaja Gomółki.


Sobota, 6 maja 2006 r.


Sobota po trzeciej niedzieli po Zmartwychwstaniu Pańskim, gdy serce dzwonu, uderzając w swój spiżowy płaszcz pięć razy, głosząc dźwiękiem czystym a doniosłym godzinę siedemnastą, w Kościele Matki Bożej Królowej Męczenników,                    ks. Zbigniew Zimniewicz rozpoczyna Mszę Świętą, podczas której udziela

Sakramentu Małżeństwa
Michałowi Lewandowskiemu i Sylwii Gwizdale

Chór Fordonia, pod dyrekcją Michaliny Spychalskiej, stara się by, wyrażone śpiewem  i modlitwą uczestnictwo w tej Świętej Liturgii, jeszcze piękniejszą Ją uczyniło. Wykonujemy:
"   wszystkie części stałe Mszy Świętej
oraz
"   Veni Creator Spiritus - oprac. Marian Wiśniewski
"   Plurimos Annos - oprac. Marian Wiśniewski

Życzenia Nowożeńcom i kwiaty od chórzystów przekazali Prezes Chóru Józef Szczęsny   w asyście dyrygentów Michaliny Spychalskiej i Mariana Wiśniewskiego.


Czwartek, 18 maja 2006 r.

Bierzgłowo, wieś w gminie Łubianka; godz. 15.30
Msza Św. z okazji 150-lecia Gminy Łubianka

i
Jubileuszu Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II w Diecezji Toruńskiej.

Zaszczyceni możliwością uświetnienia takiej uroczystości chór Fordonia  wraz z Zespołem Pieśni Dawnej Fresca Voce i swymi dyrygentami: Marianem Wiśniewskim i Michaliną Spychalską, wśród grona gości, przedstawicieli władzy świeckiej i zgromadzonej miejscowej społeczności w zabytkowym XIII wiecznym kościele w Bierzgłowie, p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, stajemy by uczestniczyć w Liturgii Mszy Świętej, odprawianej przez ks. Proboszcza i ks. Dyrektora Centrum Kultury Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Za organami zasiada miejscowy organista na przemian z Panem Marianem Wiśniewskim. Dyryguje Michalina Spychalska. Śpiewamy wszystkie części stałe mszy św., Fresca Voce swoje utwory, wspólnie Laudate Dominum - Charles Gounod, Adoremus in aeternum, Ave Verum Corpus - Wolfganga Amadeusza Mozarta. Po mszy świętej udajemy się do miejscowości Zamek Bierzgłowski, gdzie znajduje się pokrzyżacki zamek z XIII wieku, w którym swą siedzibę ma Diecezjalne Centrum Kultury. Tam odbywa się dalsza część uroczystości. Otoczeni pełną życzliwości opieką ks. proboszcza dr Grzegorza Tworzewskiego i ks. kanonika mgr Mariana Szańca,                       w średniowiecznych komnatach zamkowych zostajemy podjęci strawą i napojami.     W tym czasie w innej Sali podczas Uroczystej Sesji odbywało się  spotkanie miejscowych włodarzy. Po zakończonej naradzie i naszym posiłku, przechodzimy do dawnego krzyżackiego kapitularza, w którym od 1936 roku mieści się zamkowa kaplica. W kaplicy na stopniach ołtarza, dziękując Opatrzności za uczestniczenie  w wydarzeniach dnia, gospodarzom za zaproszenie i gościnność, śpiewamy a capella prowadzi Marian Wiśniewski:
"   Tu es Petrus - Waclawa Gieburowskiego,
"   Modlitwa o pokój - Norberta Blachy
"   Barka

Na ręce Prezesa chóru, Józefa Szczęsnego, spłynęły od Wójta Gminy Łubianka, Pana Jerzego Zająkały,  podziękowania za uświetnienie koncertem uroczystości.


Poniedziałek, 29 maja 2006 r. godz.21.00

Nabożeństwo majowe pod figurą Matki Boskiej Fatimskiej
i
25 rocznica śmierci ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Nabożeństwo prowadzi chór Fordonia, pod przewodnictwem Prezesa Józefa Szczęsnego i dyrygentów Michaliny Spychalskiej i Mariana Wiśniewskiego. Instrument towarzyszący - akordeon. Rozpoczynamy pieśnią Królowej Anielskiej śpiewajmy, następnie Apel Jasnogórski, 10-tka różańca, Litania Loretańska, Po górach dolinach, Czarna Madonna, Ave Maria. Wspominamy wybitną postać naszego kościoła świętego w osobie opatrznościowego Pasterza, śp. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia,  w 25 rocznicę Jego śmierci, prosząc Boga aby Kościół zaliczył Go do grona swoich świętych. Na zakończenie śpiewamy Panience na dobranoc.


7 czerwca 2006 r.

VII rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II  w Bydgoszczy


Z tej okazji  społeczność miasta Bydgoszczy  gromadzi się w Sanktuarium Nowych Polskich Braci Męczenników na Wyżynach w Bydgoszczy. Wspominając Pielgrzymkę Ojca Świętego do Bydgoszczy dziękowaliśmy Bogu za posługę Jana Pawła II. Uroczystość z udziałem J.E. bp. Jany Tyrawy uświetniły chóry: Exultate Deo, Fordonia, Fresca Voce i Jubilate Deo. Wykonaliśmy następujący program:
Na wejście:
"   Tu es Petrus Wacława Gieburowskiego - dyr. M. Wiśniewski
"   Stałe części Mszy św. z Missa Dominicalis ks. A. Chlondowskiego:
"   Kyrie i  Sanctus - dyr J. Sierszulski
"   Benedictus, Agnus Dei. Dyr Jan Lach
Na ofiarowanie:
"   Dettinger Te Deum  Laudamus D.F. Haendla - dyr.  M. Wiśniewski
Na komunię:    
"   Ave Verum W.A. Mozarta - dyr. J. Lach
"   Locus Iste A. Brucknera - dyr. J. Lach
Po Mszy Świętej nastąpiło poświęcenie witraży z wizerunkiem Jana Pawła II   w Sanktuarium Nowych Męczenników.
Przed poświęceniem zaśpiewaliśmy pod dyr. M. Wiśniewskiego pieśń
"   Błogosławieni
Uroczystość zakończyliśmy patetycznym
"   Alleluja z Oratorium G.F. Haendla pt. Mesjasz pod kierunkiem Romualda Rajsa.
Ostatnim akcentem uroczystości było wspólne z wiernymi odśpiewanie ulubionej Przez Ojca Świętego pieśni
"   Barka,  do której słowa napisał S. Szmidt, a muzykę  C. Gabarain.


Czwartek, 15 czerwca 2006 r.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa


W kapłańskiej posłudze Msza Święta odprawiona przez ks. Jana Andrzejewskiego, proboszcza naszej parafii, w asyście księży wikariuszy. Procesja do czterech ołtarzy,    z udziałem kilkutysięcznego zgromadzenia naszych parafian, prezentujących swoim zaangażowaniem miłość do Pana Boga przeszła ulicami : Bołtucia, Fiedlera, Berlinga, Kleina, Albrychta i Wańkowicza. W oknach domów na trasie procesji zamieszczone     są symbole religijne i barwne dekoracje kwiatowe. Ołtarze zdobione są zielonymi gałęziami i dekorowane elementami związanymi z tematyką ewangeliczną               nt. Eucharystii. Ołtarz I - Eucharystia jest ofiarą Ołtarz II - Eucharystia jest pokarmem, Ołtarz III- Eucharystia jest zadatkiem życia wiecznego, Ołtarz IV -  Eucharystia jest sakramentem jedności kościoła. Uroczystość Bożego Ciała w czasie Mszy Świętej i podczas procesji uświetniają Orkiestra Dęta Straży Pożarnej  z Kcynii pod batutą Orlina Bebenowa oraz chór kościelny "Fordonia" dyrygowany przez Michalinę Spychalską i Mariana Wiśniewskiego. Śpiewamy, by liturgia Mszy Świętej jeszcze piękniejszą była, wszystkie części stałe i pieśni wraz z wiernymi, a ponadto:
"   Cor Jesu, cor Purissimum
"Serce Jezusa, serce najczystsze, ołtarzu świętości,
Oczyść moje serce brudne, splamione grzechami"
"   Adoremus in aeternum
"   Cor Jesu Eucharisticum
by Procesja godnym Monstrancji i Kapłanów Ją trzymających, korowodem radości  i czci naszej była:
"   Twoja cześć, chwała nasz wieczny Panie….
"   Bądźże pozdrowiona Hostyjo Żywa…
"   Kłaniam się Tobie…
"   U drzwi Twoich stoję Panie…
"   Idzie, idzie Bóg prawdziwy…
"   Jezusa ukrytego mam w sakramencie czcić…
"   Ciebie Boga wysławiamy…
"   Boże coś Polskę…
Kolejność pieśni i występów orkiestry ustalali Marian Wiśniewski, Michalina Spychalska  i Orlin Bebenow.


Środa, 21 czerwca 2006 r.

X Rocznica peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej w naszym mieście i parafii.


Uroczysta celebra tego dnia obejmuje szczególny dar, dar Mszy Świętej z procesją adorującą figurę MB Fatimskiej i uroczyste błogosławieństwo. Udziałem i żywym uczestnictwem w tej Liturgii wyrażamy Opatrzności swą wdzięczność za wszystkie dary otrzymane w minionym okresie roku liturgicznego przed wakacyjną przerwą. Intencja mszalna: za Prezesa, dyrygentów, chórzystów i ich rodziny. Bierzemy udział w liturgii, zebrani na kościelnym chórze, modląc się i śpiewając ze wszystkimi zgromadzonymi. Muzyka organów : Marian Wiśniewski, chórem dyryguje Michalina Spychalska. Modlitwą chóru jest śpiew. Modlimy się do Boga i Matki Bożej, śpiewając:
"   Baranku Boży - M. Wiśniewski
"   Ave Verum Corpus -W. A. Mozart
"   Ave Maria - J. Arcadelt
"   Cichy wieczór - autor nieznany
Procesja z figurą w kościele z powodu deszczu. Litanię do MB Fatimskiej prowadzi proboszcz, ks. Jan Andrzejczak.
Prezes Stowarzyszenia Muzycznego "Fordonia", p. Józef Szczęsny, składa na ręce ks. Proboszcza i ks. Zbigniewa Zimniewicza- opiekuna chóru, podziękowania  za serdeczną opiekę i życzliwość okazywaną nam w naszej działalności śpiewania Panu.


Czwartek, 29 czerwca 2006 r.

Kościół p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy
Pogrzeb i ostatnie pożegnanie naszego kolegi
śp. Andrzeja Bączkowskiego


Bydgoszcz, ul. Wiślana Cmentarz Komunalny godz. 15.00. Ceremonia pogrzebu tym smutniejsza, że spełniana w majestacie tragedii. Celebruje ks. Dariusz Wesołek.
W smutku pogrążyła chór Fordonia wiadomość o nagłej śmierci naszego kolegi Andrzeja Bączkowskiego, w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku drogowym. Stajemy wśród grona pogrzebników w cmentarnej kaplicy, u urny skrywającej prochy śp. Andrzeja, by pożegnać go śpiewem i modlitwą. Dyryguje Marian Wiśniewski:
"   miłosierny Boże - J. Jojko
"   Ave Maria - j. Arcadelt

On wezwał Ciebie do królestwa Światła…
" Promienny Chryste, Boski Zbawicielu,
  Jedyne światło, które nie zna zmierzchu,
  Bądź dlaTej duszy wiecznym odpocznieniem….."


Środa, 6 września 2006r.

Kaplica p.w. Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.
Msza Święta na rozpoczęcie pracy chóralnej po okresie wakacyjnym.


Celebrują: ks., Zbigniew Zimniewicz, ks. Krzysztof Danowski, ks. Dariusz Wesołek, ks. Krzysztof Bucholtz, ks. Marcin Puziak. Za organami zasiada Marian Wiśniewski, dyryguje Michalina Spychalska. Zajmujemy miejsca w ławkach, po lewej stronie ołtarza. Modlimy się ze wszystkimi, wykonujemy wszystkie części stałe Liturgii, a w ofierze modlitewnej  z prośbą o dalsze łaski dla chóru, śpiewamy:
"   Parce Domine-   Feliks Nowowiejski
"   Locus Iste - Anton Bruckner
"   Tantum Ergo -   Anton Bruckner
"   Adoremus in aeternum -autor nieznany
"   Psalm XXIX  "Nieście chwałę mocarze" - Mikołaj Gomółka


Sobota, 7 października 2006 r. godz. 18.00

ODPUST PARAFII
Różaniec Święty część III Chwalebna - prowadzi ks. Dariusz Wesołek


Łącząc się ze wszystkimi we wspólnej modlitwie chór Fordonia rozpoczyna uczestnictwo w obchodach parafialnego święta. Po Różańcu Msza święta, odprawiana przez ks. Przemysława Książka i ks. Jana Andrzejczaka pamięci ks. Zygmunta Trybowskiego, koncelebrowana przez księży i świecką posługę ołtarza. By uroczystości odpustowe godną oprawę Świętej Liturgii miały, śpiewamy:
"   Ave Maria - Jacob Arcadelt
"   Cor Jesu - autor nieznany
"   Adoremus in aeternum - autor nieznany

Przed końcowym błogosławieństwem chór zajmuje miejsce na stopniach bocznego wejścia kościoła, by swym śpiewem uczestniczyć w uroczystościach poświęcenia otoczenia grobu pierwszego proboszcza, śp. Ks. Z. Trybowskiego i wmurowania  w ścianę kościoła brązowej tablicy z epitafium - akt erekcyjny tych prac wykonany przez Celebransa i ks. Proboszcza. Śpiewamy:
"   miłosierny Boże  - J. Jojko
"   Czarna Madonno - A. Gołaszewska


Sobota, 14 października 2006 r. godz.16.00


Zaszczyceni zaproszeniem Anny Pater i Sławomira Witomskiego  do uczestniczenia  w uroczystości zawarcia przez Nich Związku Małżeńskiego w Świętym Sakramencie, otrzymanego z rąk ks. Jarosława Suchomskiego i ks. Dariusza Wesołka podczas Mszy Świętej w naszym kościele parafialnym, zajmujemy miejsca na chórze.  Bierzemy udział w tej Świętej Liturgii, wyrażając swą życzliwość wobec Oblubieńców, żarliwością, modlitwą  i śpiewem:
"   Ave Maria - solo Michalina Spychalska
"   Veni Creator Spiritus - oprac. Marian Wiśniwski
"   Tantum ergo - Anton Bruckner
"   Ave Verum Corpus - W. A. Mozart
"   Psalm XXIX Nieście chwałę mocarze - Mikołaj Gomółka

Dyrygują: Michalina Spychalska, Marian Wiśniewski
SZCZĘŚĆ BOŻE MŁODEJ PARZE!


Sobota, 18 listopada 2006 r. godz. 17.00

W ramach XXV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
IV KONCERT CECYLIAŃSKI18 listopada 2006 r. Zespolony Chór, w liczbie ok. 300 śpiewaków wraz z Orkiestrą Zespołu Szkół Muzycznych z Bydgoszczy podczas Koncertu Ku Czci Św. Cecylii w parafii p. w. MBKM w Bydgoszczy.


Fordon,  kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy, za zgodą i dzięki życzliwości proboszcza ks. Jana Andrzejczaka.
Wykonawcy:
   Orkiestra Symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina  w Bydgoszczy,  dyr.  prof. Henryk Wierzchoń
   Chór Collegium Cantorum z Chełmna, dyr. Michał Rajewski
   Chór Exultate Deo parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy, dyr. dr Romuald Rajs
   Chór Jubilate Deo parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Chór Cantus Cordis parafii Świętej Jadwigi Królowej w Bydgoszczy, dyr. Janusz Sierszulski
   Chór Fordonia  parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy dyr. Michalina Spichalska, Marian Wiśniewski
   Zespół Pieśni Dawnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dyr. prof. Jan Lach
   Chór Harmonia parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy, dyr. Magdalena Opalińska
   Zespół Pieśni Dawnej "Fresca Voce" z Młodzieżowego Domu Kultury Nr 5 w Bydgoszczy, twórczyni i dyrygentka zespołu Michalina Spychalskiej
Soliści występujący w koncercie:
   Agnieszka Sadowska, Jagna Polus - sopran
   Lidia Strużecka - fortepian
   Beata Gaj, Romuald Rajs - organy
Koncert składał się z dwóch części:
I.    Przygotowanie do Mszy Świętej:
"   Hymn do Świętej Cecylii - Antoni Chlondowski
    z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej, dyr. Henryk Wierzchoń
"   Ave Verum Corpus - Wolfgang Amadeusz Mozart
    z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej, dyr. Henryk  Wierzchoń
"   Locus iste - Anton Bruckner, dyr. Jan Lach
"   Misserere - Antoni Lotti
    z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej, dyr. Henryk Wierzchoń
"   Alleluja z Oratorium Mesjasz - Jerzy Fryderyk Haendel
    z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej, dyr. Henryk Wierzchoń
"   Hymn III Tysiąclecia - Mirosław Gałęski,  partia solo Michalina Spychalska,   
fortepian - Lidia Stróżecka                                                                                                                          z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej, dyr. Henryk Wierzchoń
II.   Msza Święta
Wśród celebransów założyciel chóru Fordonia ks. Tomasz Cyl.
Porządek instrumentalno - wokalny utworów wykonywanych podczas liturgii świętej:
"   Gaude Mater Polonia - Wincenty z Kielczy, dyr. Michał Rajewski
"   Missa Dominicalis - ks. Antoni Chlondowski
         Części I : Kyrie - dyr. Romuald Rajs, organy Beata Gaj
         Część II  Gloria- dyr. Romuald Rajs, organy Beata Gaj
         Część III Sanctus, Agnus Dei - dyr. Sierszulski, organy - Beata Gaj
Na ofiarowanie  a capella
"   Cor Jesu - dyr. Magdalena Opalińska    
Na Komunię Św.
"   Panis Angelicus - Cesar Franck, partia solowa Agnieszka Sadowska, organy Beata Gaj
"   Hymn do Świętej Cecylii - dyr. Marian Wiśniewski, organy Romuald Rajs


Sobota, 2 grudnia 2006 r. godz. 17.00

Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
Koncert Pamięci Twórców Kultury Pomorza i KujawChór Fordonia w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy z dyrygentem, Marianem Wiśniewskim.
Wykonawcy:
"   " Campanella" Orkiestra Mandolinowa z Cekcyna
"   Połączone chóry męskie i chóry mieszane:
Hasło Halka Moniuszko Echo ?Fordonia Harmonia Halka z Inowrocławia ?Dzwon ?Fresca Voce Colegium Cantorum Zespół Pieśni Dawnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Chór Fordonia, czyli my, dyrygowani przez Mariana Wiśniewskiego wykonujemy dwie pieśni samodzielnie:
"   Adoremus in aeternum - autor nieznany
"   Ave Maria -  Jakob Arcadelt
W składzie chórów połączonych dyryguje prof. Jan Lach, śpiewamy:
"   Modlitwa o pokój - Norbert Blacha
"   Locus iste - Anton Bruckner
"   Panis Angelicus - Cesar Franck
"   Oj nasi jadą - pieśń ludowa oprac. Stanisław Różyński


Sobota, 24 grudnia 2006 r. godz. 24.00 Noc Wigilijna
Pasterka przy Żywym Żłóbku


Zebrani na chórze naszego kościoła, pełni wrażeń dopiero co przeżytych w czasie rodzinnych uroczystości wigilijnych, uczestniczymy w tradycyjnej, pięknej, od wieków  w tym czasie spełnianej Świętej Liturgii na czas Bożego Narodzenia. Radość powitania Dzieciątka, wyrażona śpiewem kolęd, jest radością wszystkich zebranych na tej Mszy świętej. Dlatego jako chór Fordonia  śpiewamy samodzielnie tylko kilka pieśni:
"   W żłobie leży - słowa ks. Piotr Skarga
"   Jezus malusieńki - oprac. Józef Świder
"   Cicha noc - muzyka Franciszek Gruber, oprac. Marian Wiśniewski

Dyrygują Michalina Spychalska i Marian Wiśniewski, a naszemu śpiewaczemu zgromadzeniu tradycyjnie już przewodzi Prezes Józef Szczęsny.  Po Mszy Świętej odwiedza nas proboszcz, ks. Jan Andrzejczak i opiekun chóru ks. Zbigniew Zimniewicz, by przełamać się opłatkiem, przy wzajemnych, pełnych ciepła, szacunku i szczerości życzeń.


Wtorek ,26 grudnia 2006 r. godz. 8:30

Drugie Święto Narodzenia Pańskiego                                                    
Świętego Szczepana, Pierwszego Męczennika


Wiele jest sposobów przeżywania radości świąt Bożego Narodzenia. Dla Stowarzyszenia Muzycznego Fordonia, taką świąteczną radość sprawia każda możliwość śpiewania kolęd i pastorałek, zwłaszcza w czasie Mszy Świętych, gdyż wtedy spełnia się najpełniej nasza dewiza - Śpiewajmy Panu. Stajemy więc rano na kościelnym chórze, gotowi do uczestniczenia w Eucharystycznej Ofierze, sprawowanej przez ks. Zbigniewa Ziemniewicza, modlitwą mówioną i śpiewaną:
"   Anioł pasterzom mówił
"   Przybieżeli do Betlejem pasterze
"   Mizerna , cicha
"   W żłobie leży
"   Jakaż to gwiazda
"   Jezus malusieńki
"   Już choinkę ozdabiamy


Środa, 27 grudnia 2006 r. godz. 17.00

"Kolędarium Polskie" w Kościele  Matki Boskiej Królowej Męczenników  w Bydgoszczy


…czyli wydarzenie religijno-kulturalne z historii dziejów naszej Ojczyzny, które to dzieje, wierszem zapisane, melodiami kolęd wyśpiewane, niezwyczajnej wartości opowieść sceniczną uczyniło….

Kolęda wywodzi się ze świeckich śpiewów. W Rzymie słowo "calendae" oznaczało pierwszy dzień każdego miesiąca, a więc dzień najbardziej uroczysty. Począwszy od reformy Juliusza Cezara,  1 stycznia składano sobie życzenia i śpiewano noworoczne pieśni. Kolędy zarówno bożonarodzeniowe, jak i noworoczne w jakimś sensie wyszły z tradycji pogańskiej, ale oczywiście ich treść została zupełnie zmieniona. Nowe teksty, związane z narodzeniem Jezusa, powstawały we wczesnym średniowieczu. Do Polski  kolędy dotarły w XIII wieku. Początkowo były to raczej adoracje, wyobrażenia Jezuska w żłóbku. Organizowane były przez zakonników, głównie franciszkanów. Dzisiaj tę formę nazwalibyśmy jasełkami. Pierwsze zachowane kolędy pochodzą dopiero z XV wieku. Jedną ze starszych, ciągle bardzo popularnych jest kolęda "W żłobie leży", której autorem jest Piotr Skarga. Bardzo piękną noworoczną kolędę napisał też Jan Kochanowski, zaczyna się od słów: "Tobie bądź pochwała Panie tego świata, żeś nam doczekać dał nowego lata". W nowszych czasach nastąpił podział kolęd na śpiewane w kościołach i w domach. Kolędy kościelne są ściśle związane z narodzinami Chrystusa w Betlejem i mają charakter adoracji, modlitwy lub opowieści o tym wydarzeniu. Są także specjalne kolędy na Trzech Króli, na przykład "Mędrcy świata". W domach śpiewane są dzisiaj te same kolędy co w kościołach, a także o charakterze bardziej świeckim, jak pastorałki czy kolędy góralskie. W  XVII stuleciu nastąpiło unarodowienie kolęd. Zmieniano wówczas wszystkie realia w ten sposób, że zamiast palm pojawiają się świerki i jodły, grotę zastąpiła szopa, a pasterze otrzymali polskie imiona: Wojtek, Staszek, Jasiek. Drugie unarodowienie kolęd to nurt patriotyczny.Ten nurt przedstawia nasze kolędarium.

Tak obszernego repertuaru kolęd patriotycznych jak w Polsce nie ma w innym kraju, bo też źródłem ich były niezwykle tragiczne dzieje i cierpienia narodu polskiego z powodu utraconej ojczyzny. Kolędy patriotyczne rodziły się wśród poetów amatorów: żołnierzy, powstańców, więźniów, osób internowanych. Pierwsze powstawały w okresie zaborów, a dokładniej od powstania listopadowego. Boże Narodzenie wiązano  z nadzieją na odzyskanie niepodległości: "Do stajenki Polacy przybyli i pytają Pana: Czy się też odrodzi Ojczyzna kochana. Dzieciątko się śmieje, więc miejmy nadzieję" - to jeden z wielu tekstów kolęd patriotycznych.
Pomysłodawcą  "Kolędarium jest  Marian Wiśniewski.
Organizatorzy spotkania i twórcy koncertu:
   Prezydent Miasta Bydgoszczy - Konstanty Dombrowicz,
   Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy,
   Parafia Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy z jej proboszczem ks. dziekanem Janem Andrzejczakiem.
Reżyserzy i twórcy tego widowiska to Marzena Matowska i Marian Wiśniewski.
Oprawa muzyczna - Marian  Wiśniewski.
Światło i dźwięk - Jerzy i Michał Kamińscy.
Prowadzenie - Marzena Matowska i Marek Czarnowski.
Wykonawcy:
"   Zespół Pieśni i Tańca "Krëbane" z Brus pod kierunkiem Marka Czarnowskiego
"   Zespół Folklorystyczny "Łochowianie" z Wiejskiego Domu Kultury w Łochowie pod kierunkiem Józefa  Damskiego i Mirosława Marksa
"   Chór Fordonia pod dyrekcja Mariana Wiśniwskiego
"   Zespół Kameralny "Fresca Voce" pod dyrekcją Michaliny Spychalskiej
Recytatorzy, przygotowani przez Marzenę Matowską
Solo na skrzypcach - Andrzej Bondel

Nasze widowisko prezentuje tematykę patriotyczną. Kolędami opowiedzieliśmy historię Polski od powstania listopadowego aż do naszych czasów. Powieść rozpoczyna wspomnienie odległe, rok 1830, listopad. Zryw podchorążych, ofiara życia, męczeństwo narodu naszego, w okowach caratu "Racz niech zaszczytne wawrzyny wieńczą polskie, prawe syny.". Znowu skrzypce strunami modlą się melodią "Jesus malusieńki", a kolęda w wykonaniu Fresca Voce "Pokłon Jezusowi", zaśpiewana pięknie, jasno, czysto, dziewczęcymi głosami, przypomniała, komu winniśmy pokłon i gdzie jest nadzieja. W każdej chwili dziejów, tak jest ważne, że wśród ludzkich czynów, piękna, radosna młodość przypomina o tym, co winniśmy Bogu. Bo tam jest nadzieja. Są w naszym "Kolędarium" kolędy związane z okresem między powstaniami,  i z powstaniem styczniowym roku 1863 "Częstochowska Maryja polskim modłom niech sprzyja" z wiersza recytatorki i ciepła jak płomyczek świeczki, kolęda zespołu Łochowianie "W Betlejem", następnie Fordonia śpiewa "Pasterzu, Pasterzu", a Krëbane "W trąbę grają". Wśród świeczek i reflektorów, dla licznie przybyłych zebranych widzów, słuchaczy i uczestników, przed ołtarzem, u Żłóbka,  trwa  Kolędarium…
"Polska kolęda" na melodię "W żłobie leży", napisana w 1863 przez Kazimierza Bolińskiego. "… Boże,  Ojcze, Boże wielki, weź krew naszą do kropelki, ale Polsce wolność wróć"…. Znowu po kolędzie słowa wiersza. Trwa "Kolędarium"… i taki jego nastrój i takie przesłanie. Kolęda, co zarazem jest śpiewaną modlitwą i opowieścią o naszych dziejach. I nijak się nie da rozplątać tego splotu, tak się z sobą oplotły… Kolejne lata … 1914 rok, "Przybieżeli do Betlejem żołnierze", 1918 rok "W górę serca polskie dzieci, Ojczyzna nam zmartwychwstała…", są kolędy związane z 1939 rokiem, np. "Kolęda warszawska" z tekstem Stanisława Balińskiego, czy patriotyczne wersje kolęd z okresu okupacji, jak "Lulajże Jezuniu na polskiej ziemi", czy też bardzo piękna kolęda na melodię piosenki "Serce w plecaku" o tym, jak żołnierz z powstania warszawskiego przyszedł do Betlejem, wszyscy składali dary Dzieciątku, a ono spośród wszystkich darów wybrało serce żołnierza polskiego. Potem rok 1945 - wyzwolenie, ale nie prawdziwa wolność, znowu lata terroru, lata odwilży, 1956, 1968, 1970, 1980, 1981… współczesność, czas naszą pamięcią ogarnięty. Pamiętna zima "Na dworze mróz, na dworze śnieg, człowiekowi drugi człek stał się wilkiem" pisze internowany w Załężu Walter Hofman do melodii "Cicha noc".

"Pociesz Jezu kraj ojczysty
Zasiej w sercach prawdy ziarno
Siłę swoją daj walczącym
Pobłogosław "Solidarność".

Więźniom wszystkim daj wytrwanie
Pieczę mniej nad rodzinami
A słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami."


Odkąd to przedstawienie zaistniało, minęło już sporo czasu i to w wielu miejscach, wiele godnych widzów swa uwagę mu poświęciło. Nagrodą były oklaski, często wzruszenie i ciepłe słowa podziękowań. Przedstawień było wiele, ale przecież każde poddane innej magii miejsca, czasu, widza i własnej warsztatowej dojrzałości. Dlatego każde "Kolędarium." było i będzie inne w odbiorze i w wykonaniu.
Niezmienny pozostaje sens każdego roku innego nieco scenariusza, bo  teksty kolęd zawsze tchną nadzieją, którą czerpiemy od  Boga samego, u żłóbka Bożej Dzieciny.

"I tak jak od wieków
Gdy nowa nam gwiazda zaświeci
W światło poprowadź nas z mroku
By nas nadzieją oświecić.

My zaś pójdziemy za Tobą
Bo Tyś miłością i Siłą
I życie stanie się lepsze
Jakie by ono nie było."

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego