Wydarzenia 2008 - FORDONIA

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wydarzenia 2008

Życie chóru

1 stycznia 2008 r.  KONCERT KOLĘD

Parafia p.w. Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy
W Rocznicę Urodzin
śp. ks. Zygmunta Trybowskiego, budowniczego i proboszcza parafii


Tradycyjnie Nowy Rok, jak wiele poprzednich, chór Fordonia z zespołem Fresca Voce  rozpoczyna udziałem we wieczornej Mszy świętej, odprawianej przez proboszcza parafii, ks. prałata Jana Andrzejczaka w asyście opiekuna chóru ks. Zbigniewa Ziemniewicza i pozostałych ks. wikarych i Noworocznym koncertem kolęd, dedykowanym ś.p. Zygmuntowi Trybowskiemu w 71 rocznicę urodzin (*01.01.1937 +25.12.2002).
W czasie liturgii Fresca Voce śpiewa Przybieżeli do Betlejem pod dyr Michaliny Spychalskiej,  a Fordonia  Święta Panienka pod dyr Mariana Wiśniewskiego.
Po Mszy Świętej na stopniach prezbiterium koncert, według następującego porządku:
Fordonia - W żłobie leży
Fresca Voce - Adeste Fideles

Fordonia - Bracia patrzcie jeno
Fresca Voce - Nuż my dziś Krzescijani

Fordonia - W dzisiejszą noc świętą
Fresca Voce - Rejoice ye Christian Men

Fordonia - W trąbę grają
Fresca Voce - Na Boże Narodzenie

Fordonia - Wśród nocnej ciszy
Fresca Voce - W żłobie leży

Fordonia - Już choinkę
Fresca Voce - Przylecieli aniołkowie

Fordonia - Tryumfy
Fresca Voce - Różne muzyk chóry

Fordonia - Pasterzu, pasterzu
Fresca Voce - Personent hodie

Fordonia - Anioł pasterzom mówił
Fresca Voce - Zaśpiewam Jezuskowi

Fordonia - Do szopy
Fresca Voce - Noc cicha w śnie

Wszyscy : Bóg się rodzi


5 stycznia 2008 r. godz. 16.00

Kolędarium Polskie
Teatr Polski w BydgoszczyKolędarium na scenie Teatru Polskiego w Bydgoszczy otwiera Marzena Matowska i Marek Czarnowski. Udział biorą zespoły: Krebane, Łochowianie,
Fresca Voce, chór Fordonia, dzieci i młodzież MOK w Bydgoszczy solo śpiewa Michalina Spychalska, dyryguje Marian Wiśniewski.
              

Na deskach scenicznych, pod patronatem Gazety Pomorskiej, Teatr Polski w Bydgoszczy mieszkańcom naszego miasta, przybyłym gościom, posłom Platformy Obywatelskiej i innym znamienitym osobom prezentującym kulturę i władze miejskie, po raz kolejny przedstawił dramat religijno - patriotyczny o historii Ojczyzny naszej, krwią i bólem znaczony, zatytułowany Kolędarium Polskie,
autorstwa Marzeny Matowskiej i Mariana Wiśniewskiego,
w wykonaniu: Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego Krëbane z Brus, Zespołu Folklorystycznego Łochowianie z Łochowa, Zespołu Pieśni Dawnej Fresca Voce z Bydgoszczy, Stowarzyszenia Muzycznego Fordonia  z Bydgoszczy.
Narratorzy: Marzena Matowska i Marek Czarnowski.
Sala wypełniona do ostatniego miejsca, wszyscy słuchali i śpiewali ten patriotyczny repertuar kolędowy. Łzy wzruszenia popłynęły nie jednemu po policzkach, i młodym    i starym. Po koncercie, w siedzibie biura PO przy Placu Wolności, zostaliśmy serdecznie podjęci jadłem "słonym i słodkim", a honory domu czyniły Panie Teresa Piotrowska - posłanka RP oraz Dorota Jakuta, Przewodnicząca Rady Miasta.


Środa Popielcowa, 6 luty 2008 r.
Rozpoczyna się Wielki Post….


To tylko 40 dni nie licząc niedziel, ale bardzo ważnych dla każdego katolika, podczas których umartwiamy swoje ciało i duszę, tj. powstrzymujemy się od zabaw, unikamy przyjemności, swoją uwagę skupiamy na rozważaniu tej ogromnej miłości Boga względem nas grzeszników, gdy Syn Boży a Pan Nasz Jezus Chrystus oddaje życia swoje przez mękę i śmierć na Krzyżu, aby nas wybawić od śmierci wiecznej. Uczestniczymy w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalach. W ten sposób przygotowujemy się do największego święta -  Zmartwychwstania Pańskiego.
Trwamy tak na modlitwie ze wszystkimi zgromadzonymi w kościele i uczestniczymy  w ofierze Mszy Świętej, która znaczy dziś głowy nasze, myśli nasze i sumienia nasze, strawionym w ogniu cierniem, co stał się popiołem. Śpiewamy pieśń ks. Teofila Klonowskiego, pochodzącą z 1867 r., noszącą tytuł " Posypmy głowy popiołem". Jej treść jak i linia melodyczna, oddaje pełnię wrażeń i pobożnej refleksji, określających niezwykłość tego dnia.
Tak mówi Pan: "Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz  i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szatę" Z księgi Proroka Joela: Jl 2, 12-18.


Gorzkie Żale

10.02,17.02.,24.02.,02.03., 09.03., 16.03.2008 roku


Jest pięć kolejnych niedziel Wielkiego Postu, a szósta rozpoczyna Wielki Tydzień. Każda z nich od XVI wieku ma swą bardzo znaczącą nazwę:
I niedziela   Wstępna czyli czterdziestnica
II niedziela  Sucha
III niedziela  Głucha
IV niedziela  Śródpostna
V  niedziela   Męki Pańskiej   Biała ( zasłanianie krzyży)
VI niedziela  Palmowa zwana Kwiatową lub Wierzbową
We wszystkie niedziele Wielkiego Postu, chór Fordonia, zgodnie z tradycją lat poprzednich, o godzinie 16.00 uczestniczy w najbardziej rzewnym Nabożeństwie Pasyjnym - GORZKIE ŻALE.
Tej pięknej liturgii przewodniczy ks. Ryszard Szymkowiak, modlitwą żarliwą, tkliwą, refleksyjną, by to o czym mówi, poruszało serca nasze i umysły.


24 lutego 2008 r. godz. 15.00

Kościół Parafialny MBKM i Dolina Śmierci Bydgoszcz Fordon
X Rocznica powstania Parafialnego Koła  Przyjaciół Radia Maryja
Na chórze kościoła MBKM Zespół Krëbane  z Brus i Chór Fordonia.  Na dole Orkiestra Dęta z Chełmna pod batutą naszego chóralnego basa, Józefa Licy.


Uroczystości rocznicowe znaczyło przebycie Drogi Krzyżowej w Dolinie Śmierci, po której szlakiem rowów straceń i krzyży, prowadził z modlitwą ks. prałat Jan Andrzejczak, z pomocą ks. Krzysztofa Bucholza, ks. Wojciecha Retmana, diakona Krzysztofa Klóski. Szli w modlitewnym orszaku wszyscy zgromadzeni, którzy odczuli potrzebę przeżycia takiej Liturgii.
   Orkiestra Dęta z Chełmna dyrygował Józef Lica,
   Zespół Folklorystyczny Krëbane z Brus pod kierownictwem, seniora Władysława Czarnowskiego i juniora Marka Czarnowskiego
   Chór Fordonia z dyrygentami: Michaliną Spychalską i Marianem Wiśniewskim
Modlitwę Golgoty zanieśliśmy do naszego kościoła na Mszę Świętą i …grała orkiestra, by rocznicowe obchody radosne były, a jednocześnie zachowały powagę czasu - niedziela Przedmisteryjna - i majestatu Świątyni.
Stowarzyszenie Muzyczne Fordonia brało udział w uroczystościach wśród zebranych, intonując pokutne pieśni kościelne i modlitwy w czasie Drogi Krzyżowej i Mszy Świętej. Wśród wielu pieśni wyśpiewanych dla ozdobienia obchodów X Rocznicy Koła Przyjaciół Radia Maryja, zaśpiewaliśmy też, dyrygowani przez Mariana Wiśniewskiego i Michalinę Spychalską, pieśni:
"   ROTA słowa: Maria Konopnicka muzyka: Feliks Nowowiejski
"   TANTUM ERGO kompozytor: Anton Brückner
"   BOŻE COŚ POLSKĘ - polska katolicka pieśń religijna, po uzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, konkurowała z "Mazurkiem Dąbrowskiego" o uznanie za hymn państwowy. Powstała z hymnu Alojzego Felińskiego na cześć cara, Aleksandra I, pt. "Pieśń narodowa za pomyślność króla" w 1816 roku, w hołdzie carowi, w rocznicę ogłoszenia  Królestwa Polskiego. Twórcą pierwszej wersji muzycznej był Jan Nepomucen Kraszewski. Ani tekst, ani melodia nie przetrwały. Ulegała zmianom, dokonywanym m.in. przez Antoniego Góreckiego, że w 1860 miała 11 zwrotek. W 1862 r. została przez carat zabroniona. W 1863 r. stała się "Marsylianką" powstańców. Po 1918 r. śpiewana na Śląsku, jako śląski hymn narodowy z refrenem: "Spod jarzma Niemców wybawże nas Panie".


9 marca 2008 r. godz. 10.30

Msza Święta Jubileuszowa Towarzystwa Śpiewu
Chór Męski " HALKA"


W kościele Garnizonowym p.w.  Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju  w Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej 2 Poczet Sztandarowy Chóru Fordonia ze sztandarem, uczestniczy we Mszy Świętej  z okazji 125- lecia działalności Towarzystwa Śpiewu Chóru Męskiego "Halka" w Bydgoszczy. Uroczyste obchody tak niezwykłego Jubileuszu są rozłożone na dwa terminy. Dziś Uroczysta Msza Dziękczynno- Błagalna z podziękowaniem za błogosławieństwa szczodrze udzielane chórowi z prośbą o dalszą opiekę Pana Boga w służbie Ewangelii, Kościołowi, Ojczyźnie, środowisku muzycznemu i wszystkim słuchaczom naszego miasta i na całym świecie.
Szczęść Boże !


ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

20 MARCA 2008 R. GODZ. 18.30
WIELKI CZWARTEK - Msza Wieczerzy Pańskiej


Dzień ten rozpoczyna biskup, odprawiając w godzinach porannych Mszę Krzyżma w asyście wszystkich księży. W znaczeniu biblijnym olej jest symbolem Bożej Mocy. Msza Święta Krzyżma nie należy do Triduum Paschalnego, jednak bogactwo i znaczenie symboli zawarte w Liturgii tej Mszy Św., są konieczne dla pełnego zrozumienia i uczestnictwa w wydarzeniach sakrum, w których będziemy uczestniczyć. Tabernaculum ma być puste. Do komunii św. duchowieństwa                 i wiernych na dziś i na dzień jutrzejszy, należy podczas tej mszy św. konsekrować odpowiednią ilość chleba. Konsekruje się również hostię przeznaczoną do wystawienia w Grobie Pańskim. W czasie Liturgii świętej, w jej trzeciej części, śpiewa się hymn "Chwała na wysokości" z biciem dzwonów. Po zakończeniu hymnu dzwony milkną do Wigilii Paschalnej. Zastępują je kołatki.
Chór z wysokości kościelnego chóru słucha Liturgii Słowa, bo w tym czasie czytanie i słuchanie świętych tekstów ważniejsze jest niż śpiew. Śpiewamy dwie pieśni:
"   Rozmyślajmy dziś - Teofil Klonowski
"   Tantum Ergo - Anton Brükner
Dyryguje Michalina Spychalska.


21 marca 2008 r. godz. 18.30

WIELKI PIĄTEK


W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę, zgodnie ze starożytną tradycją, Kościół nie sprawuje Eucharystii. Ołtarz zupełnie obnażony: bez krzyża, świeczników i obrusów. Liturgię Męki Pańskiej sprawuje się po południu. Liturgia składa się z czterech części: liturgii Słowa, adoracji Krzyża, Komunii świętej i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. W Wielki Piątek Komunię świętą rozdziela się wiernym jedynie podczas sprawowania liturgii Męki Pańskiej, która rozpoczyna się bez śpiewu na wejście. Kapłan i diakon ubrani w szaty mszalne koloru czerwonego, poprzedzeni usługującymi, udają się w ciszy do ołtarza i po oddaniu mu czci padają na twarz lub klękają. Wszyscy zgromadzenie przez pewien czas modlą się w ciszy. Następnie kapłan z posługującymi udaje się na miejsce przewodniczenia.
Z wysokości kościelnego chóru słuchamy Liturgii słowa lub ze wszystkimi trwamy w niemej modlitwie, bo w tym czasie czytanie i słuchanie świętych tekstów i trwanie w modlitewnej ciszy, ważniejsze niż śpiew. Śpiewamy dwie pieśni:
"   Miserere - Antonio Lotti opr. Marian Wiśniewski
"   Mała Litania Wielkopostna -Marian Wiśniewski

godz. 21.00
- Gorzkie Żale część  I  - III

Już tradycją się stało, że po obrzędach Liturgii Wielkiego Piątku nasz chór Fordonia zbiera się po raz drugi na kościelnym chórze, aby wspólnie modlić się  i rozpamiętywać mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa czuwając u Jego grobu. Śpiewamy wszystkie trzy części Gorzkich Żalów w następującym porządku: + Pobudka +Intencja + Hymn + Lament Duszy nad cierpiącym Jezusem + Rozmowa duszy z Matką Bolesną.


22 marca 2008 r. godz. 7.30

WIELKA SOBOTA
KONCERT ADORACYJNY U GROBU PAŃSKIEGO W WYKONANIU
STOWARZYSZENIA MUZYCZNEGO FORDONIA


Koncert wpisany w tradycję przeżywania wydarzeń Wielkiej Soboty w naszej parafii. Dyryguje Marian Wiśniewski. Śpiewamy:
"   Rozmyślajmy dziś -  Teofil Klonowski
"   Wisi na Krzyżu - Ks. Jan Bednarz
"   Stała Matka - chorał z 1635 r.
"   Stabat Mater - Zoltan Kodaly
"   Jezus Chrystus Bóg Człowiek - Walenty z Brzozowa
"   Cor Jesu cor Purissimum
"   Miserrere - Antoni Lotti
"   Tantum ergo - Anton Brükner
"   Mała Litania Wielkopostna - Marian Wiśniewski
"   Locus iste - Anton Brükner
"   Czego chcesz od nas Panie - słowa; Jan Kochanowski, muzyka: j. Świder
"   O miłosierny Boże - j. Jojko


Godz. 22.00

WIGILIA PASCHALNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO


Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy, nie wolno ich rozpocząć zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Szaty mszalne koloru białego. Wszyscy uczestnicy Wigilii mają mieć świece. W kościele wszystkie światła wygaszone. Poza kościołem rozpala się ognisko, przynosi się paschał, kapłan rozpoczyna Mszę Świętą.
SM Fordonia, w kościele na chórze, ze swym prezesem Józefem Szczęsnym, dyrygentami, Marianem Wiśniewskim i Michaliną Spychalską ,w ciszy i mroku czeka na rozpoczęcie Świętej Liturgii. Tak samo jak przed rokiem i jeszcze wcześniej, uczestniczymy i towarzyszymy świętość obchodów Zmartwychwstania Pańskiego. Tak samo, a przecież inaczej, jakby po raz pierwszy, wkraczamy pod przewodnictwem naszych księży, w mrok by zobaczyć ŚWIATŁO.

Kapłan pozdrawia zgromadzony lud i wprowadza wiernych w liturgię Wigilii tymi lub podobnymi słowami:
Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, w którą nasz Pan Jezus Chrystus, przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i  modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. Wg. Agendy liturgicznej Maryi Niepokalanej
Trwamy w modlitwie i adoracji świętych obrzędów. Kończy się Liturgia Światła, Poświęcenie Ognia, przygotowanie Paschału. Zapalony Paschał, w wonnościach kadzideł, kapłan w procesji wnosi do ołtarza. Staje trzy razy i oznajmia śpiewem: ŚWIATŁO CHRYSTUSA, chór z ludem odpowiada śpiewem BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI. Gdy wszystkie światła w kościele i świece, które przynieśliśmy są zapalone, kapłan po błogosławieństwie  zaczyna śpiewać ORĘDZIE WIELKANOCNE
"Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie, weselcie się słudzy Boga. Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemio, opromieniona…"
Tak kończy się pierwsza część Wigilii Paschalnej. Wszyscy gaszą świece i siadają.
Liturgia Słowa
Na tę Wigilię, która jest matką wszystkich wigilii lekcjonarz podaje 9 czytań z Pisma Świętego: 7 ze Starego Testamentu i 2 z Nowego. Po ostatnim czytaniu z  ST oraz po psalmie responsoryjnym i modlitwie zapalane są świece ołtarzowe. Kapłan intonuje hymn: Chwała na wysokości Bogu, którego śpiew podejmuje chór i wszyscy zgromadzeni. W czasie śpiewu biją dzwony.
Liturgia Chrzcielna
"Każdy, kto kocha liturgię w kościele powinien być zafascynowany pięknem Liturgii Wielkiej Soboty." O. Faustyn Kuśniesz
Ogień, świeca Paschalna, woda. Błogosławieństwo Wody Chrzcielnej, Chrzest, Bierzmowanie, Błogosławieństwo wody do pokropienia, Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu
Eucharystia
Procesja Rezurekcyjna jest uroczystym ogłoszeniem Zmartwychwstania Chrystusa  i wezwaniem całego stworzenia do udziału w tiumfie Zmartwychwstałego.
Byliśmy tu w kościele p.w. MBKM, jak wiele razy wcześniej, by znowu uczestniczyć i współtworzyć, świadczyć swą obecnością, wyrażoną modlitwą i śpiewem, swą dobrowolnie podjętą powinność - ŚPIEWAJMY PANU!
M.in. chór wykonał:
"   Alleluja z oratorium "Mesjasz" Georga Fryderyka Händla
"   Ciebie Boga Wysławiamy hymn Te Deum Laudamus muz. Ks. Chlondowski
Błogosławieństwo Kapłana i pożegnanie wiernych. Proboszcz, ks. prałat Jan Andrzejczak i ks. Zbigniew Zimniewicz, przychodzą na chór, by uczestniczyć we wzajemnym, osobistym składaniu świątecznych życzeń. Wesołego Alleluja!


24 marca 2008 r. godz. 8.00

Poniedziałek Wielkanocny


Chór Fordonia, na kościelnym chórze, modli się, powtarzając modlitwy i śpiewając pieśni Zmartwychwstania, by było radośniej i piękniej. Dyrygują: Marian Wiśniewski i Michalina Spychalska.
"   Wesoły nam dzień dziś nastał
"   Wstał Pan Chrystus
"   Otrzyjcie już łzy płaczący
"   Chrystus Zmartwychwstan jest
"   Zwycięzca śmierci
Tradycją prastarą tego dnia jest Śmigus- Dyngus, lanie wodą, by dziewczyny jeszcze piękniejsze były i więcej szczęścia miały. O to, by ten zwyczaj nie zaginął dba dyrygent, Marian Wiśniewski. Czyni to z takim poświęceniem, starannością                  i delikatnością, jak przy dyrygowaniu, bo też ta partytura jest szczególnie wymagająca i wrażliwa.


5 kwietnia 2008 r. godz. 17.00

Dom Kultury "Orion"
85-lecie  Chóru Mieszanego "Dzwon" w Bydgoszczy.


Dzielą się z nami swą radością pięknego Jubileuszu a my, poprzez naszych przedstawicieli składamy Im życzenia zdrowia, by jeszcze przez wiele, wiele lat służyli śpiewem i miłością swej Wierze, Ojczyźnie i swemu Miastu Bydgoszczy.
Bóg zapłać!
Szacunek "Halce", Najszczersze życzenia zdrowia, fortuny i dalszego trwania !


10 kwietnia 2008r.


Zawiadamiają chór Fordonia o swym szczęściu
Małgorzata Bonna i Jędrzej Sobczyński
Które to szczęście, w czasie Mszy Św., w kościele Matki Boskiej Królowej Męczenników darem Sakramentu Małżeństwa utwierdzone wobec Boga i ludzi zostało.
Plurimos Annos Młodej Parze!


Nabożeństwa Majowe

Modlitwy pod figurą Matki Boskiej Fatimskiej godz. 21.00


Jak się modlimy:
Chwilę przed 21.00
Intencja, Pieśń Maryjna lub wiersz, czasem cisza, chwila zadumy.
Godz.21.00
Apel Jasnogórski
Powitanie Matki Bożej
Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny
Dziesiątka Różańca Świętego
Panience na dobranoc
Błogosławieństwo Kapłana, gdy jest z nami
Dobrze że jesteś - krąg przyjaźni

Od 1-go po ostatni dzień maja, wszystkie barwy, dźwięki, śpiewy i wonie, które sycą przestrzeń z woli Pana i wszystkie zjawiska, które pozwala nam podziwiać i odczytywać z kart Księgi Życia, wszystkie te wspaniałości Matce Swej a naszej Pani i Królowej podarował, On, Syn Boga Żywego.
Stąd nasze modlitewne spotkania w każdy wieczór majowy, bez względu na pogodę. Zmieniają się tylko przewodniczący nabożeństwa, raz to jesteśmy my, chór Fordonia  i wtedy modlitwy prowadzi Prezes chóru, Józef Szczęsny, Barbara Szymańska, Ludwika Zabielska, Irena Guzińska, Aleksandra Pietkiewicz, oprawa instrumentalno-wokalna, nasi dyrygenci - Marian Wiśniewski i Michalina Spychalska. Innym razem inna grupa.


Boże Ciało, 22 maja 2008 r.  

Święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa


W Polsce pierwsza procesja Bożego Ciała odbyła się w Krakowie w 1320 r., na polecenie biskupa Naukera. Rok 1420 przyjmuje się za początek obchodów tego święta.
Godz. 8.30 Msza Święta, która właściwie stanowi początek i nierozerwalną część procesji Eucharystycznej. Procesja przeszła ulicami: Bołtucia, Fiedlera, Berlinga, Kleina, Albrychta, Wańkowicza. Oprawę muzyczną czyniła Orkiestra Dęta z Kcyni, pod batutą kapelmistrza Olina Bebenowa. Pieśni procesyjne intonował dyrygent Marian Wiśniewski. Fordonia tuż za orkiestrą podejmowała śpiew, gdy muzyka milkła i śpiewaliśmy z ludem:
"   Przed tak wielkim Sakramentem
"   Idzie, idzie Bóg prawdziwy,
"   Jezusa ukrytego,
"   Pan zstąpił z nieba
"   Bądźże pozdrowiona
"   U drzwi Twoich stoję Panie
"   Ciebie Boga wysławiamy
"   Boże coś Polskę


7 czerwca 2008 r. godz. 16.00

Święto Pieśni
Uroczysty koncert Jubileuszowy z okazji
125-lecia Chóru "Halka" w Bydgoszczy
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy


Majestat czasu, ogromem osiągnięć pieśnią złożony na ołtarzach tylu i śpiewem
Co został w świątyniach kultury, gdzieś zapisany w nutowych tomiskach,
Niech dzisiaj dla nas i tych co przed nami, zachwyci jasnym, dźwięcznym pięknem.
Waszym działaniem te rzeczy się stały co dla nas przykładem do naśladowania. M.D.

Program uroczystości:
"   Gaude Mater Polonia - wykonanie połączonych chórów
"   Ziemio ojców - Chór Męski Halka
"   Chór Fordonia - dyr. Marian Wiśniewski
"   Pieśni Patriotyczne - Chór Męski Halka
         Karpacka Brygada - M. Hemar
         Święta miłości - W. Bełza, W. Sawicki
         Gdy do wsi przyszli ułani… - Z. Moczyński
"   Zespół Pieśni Dawnej Fresca Voce - dyr. Michalina Spychalska
"   Pieśni religijne - Chór Męski Halka
Zbawicielu Chryste jedyny - wg Kancjonału Walentego z Brzozowa
Psalm 100 - J. Kochanowski, J. Świder
Psalm 107 - J. Kosko


24 maja2008 r. godz. 16.00

Bazylika p.w. Świętego Wincentego a Paulo


Stowarzyszenie Muzyczne Fordonia na życzenie Państwa Młodych
Anity Kutnik i Adama Danilewicza
ma zaszczyt śpiewać na Mszy Świętej, podczas której Sakrament Małżeństwa udzielą sobie nawzajem i wobec Boga, swoich  rodzin i zgromadzonych na uroczystości gości.
Dyrygują Marian Wiśniewski i Michalina  Spychalska.
Nasz Koncert:
"   Laudate Dominum - Ch.F. Gounod
"   Ave verum Corpus - W.A.Mozart
"   Veni Creator Spiritus
"   Panis Angelicus - C. Franck partia solowa Michalina Spychalska - sopran
"   Adoremun In aeternum
"   Plurimos Annos


Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, 13 czerwca 2008 r. godz. 19.00

Koncert Dyplomowy Absolwentów 2008
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Instytut Edukacji Muzycznej Katedra Dyrygentury ChóralnejNa zdjeciu dyrygent Michał Leszczyński w trakcie realizacji zadania egzaminacyjnego.
Stowarzyszenie Muzyczne Fordonia zostało zaproszone przez absolwentów Dyrygentury Chóralnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do uczestniczenia w koncercie dyplomowym. Nasz udział w tym koncercie chóralnym odbywał się pod dyrekcją następujących absolwentów:

Dyrygent Michał Leszczyński:
"   Tańcuj, tańcuj - słowacka melodia ludowa
"   Veni Jesu - L. Cherubini

Dyrygent  Nikodem Wróbel:
"   Oj nasi jadą - opracowanie Stanisław Różyński
"   Psalm 77 - Mikołaj Gomółka

Dyrygent  Piotr Pryka:
"   Parce Domine - Feliks Nowowiejski
"   Kozak - Stanisław Moniuszko

Móc uczestniczyć w koncercie, w którym dyrygowanie podlega ocenie egzaminacyjnej autorytetów profesorskich to wyróżnienie, ale też uznanie wartości wokalnych chóru. Jest to powód do satysfakcji. Mrówcza praca dyrygentów to nie tylko toczenie głazów pod górę.
Od dyrygentów - absolwentów Edukacji artystycznej w zakresie Sztuki Muzycznej UKW,  dyrygent, p. Marian Wiśniewski i chór Fordonia otrzymał podziękowania za przygotowanie i występ w czasie koncertu dyplomowego oraz za okazaną pomoc i życzliwość.


31 maja 2008 r. godz.15.00

Kaplica p.w. Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego
przy parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy


Stowarzyszenie Muzyczne Fordonia uczestniczy w radosnej Ceremonii Zaślubin

Małgorzaty Grajewskiej i Łukasza Nowackiego,

którzy w czasie ofiary Mszy Świętej, jako szafarze łaski Chrystusa, udzielali sobie nawzajem sakramentu małżeństwa, wypowiadając wobec Kościoła swoją zgodę.
Współuczestniczyliśmy w radości Liturgii dołączając własne intencje modlitewne życzeń dla Oblubieńców.


Wtorek, 24 czerwca 2008 r. godz. 18.30

Imieniny Jana, narodziny św. Jana Chrzciciela


Proboszczowi, ks. prałatowi Janowi Andrzejczakowi, dar żarliwej modlitwy, szczególnie w Dniu Imienin, dla wsparcia Jego intencji i marzeń, śpiewem wyrażonej,
Msza Święta
odprawiana przez solenizanta, w asyście księży. Oprawę wokalną Liturgii radości sprawowali:
"   Chór Parafii p.w. Św. Wawrzyńca z Nakła nad Notecią
"   Chór Fordonia
Plurimos Annos!


Środa, 26 czerwca 2008 r.


Na mocy dekretu J.E. ks. biskupa Ordynariusza, ks. Zbigniew Zimniewicz, po siedmiu latach posługi kapłańskiej w naszej parafii, opiekun i przyjaciel naszego chóru, zostaje z niej odwołany i mianowany wikariuszem w parafii p.w. Matki Bożej Zwycięskiej w Bydgoszczy.


Niedziela, 29 czerwca 2008 r. godz. 8.30

Pożegnanie opiekuna chóru, ks. Zbigniewa Zimniewicza


Suma, Msza Św. główna Dnia Świątecznego, odprawiana przez ks. prałata J. Andrzejczaka w asyście ks. Z. Zimniewicza i pozostałych księży.
Serdeczna, żarliwa przyjaźń, radosna ale pełna szacunku, przekazywana we wzajemnych spotkaniach modlitewnych i każdych innych, którą tak staraliśmy się odwdzięczyć, pozwoliła czynić chórowi ogromne koncerty u Ołtarzy, modlitwy pokorne i pacierze własne. Za te nasze wspólne dokonania, co na zawsze w historii Diecezji, Parafii i w nas samych zostawiły, za to co nie zdążyliśmy sobie powiedzieć w Świętej Liturgii tej Mszy w modlitwie powierzyliśmy.
SM Fordonia, ze swym Prezesem Józefem Szczęsnym, Dyrygentami Marianem Wiśniewskim i Michaliną Spychalską, żegna ks. Zbigniewa Zimniewicza.
Wykonaliśmy wszystkie modlitwy i wszystkie części stałe Mszy Św. i również:
"   Laudate Dominum - Ch. F. Gounoda
"   Panie zmiłuj się - M. Wiśniewski
"   Ave verum Corpus- W. A. Mozart
"   Święty, święty - F. P. Schubert
"   Baranku Boży - M. Wiśniewski
"   Alleluja - W. A. Mozart
"   Adoremus in aeternum - anonim
Wzorzec dźwięków, kamerton ukryty w etui, wydobyty po latach, tak nawet niechcący, niech przypomni o nas choć chwilę i ta chwila niech uśmiech,  na twarzy kapłana wywoła.      M.D.


9 sierpnia 2008 r. godz. 16.00

Bydgoszcz  Fordon kościół p.w. Św. Mateusza


Stowarzyszenie Muzyczne Fordonia w galowych ubiorach, na kościelnym chórze, hymnem triumfalnym Laudate Dominum Charlesa Francisa Gounoda po dzwonkach sygnaturki, rozpoczyna liturgię Mszy Świętej, na wejście kapłana do ołtarza. Zgodnie z wolą Państwa młodych i Ich rodziców stanowiliśmy oprawę muzyczno -wokalną uroczystości Sakramentu Małżeństwa. Przy organach Marian Wiśniewski, dyryguje Michalina Spychalska a my wykonujemy wszystkie stałe części Mszy Świętej i następujące pieśni:
"   Ave verum Corpus - W.A. Mozart
"   Veni Creator Spiritus
"   Panis Angelicus - Cezar Franck partia solowa sopran Michalina Spychalska
"   Adoremus in aeternum
Na zakończenie uroczystości przed kościołem Plurimos Annos


Piątek, 22 sierpnia 2008 r. godz. 17.00

Kościół Garnizonowy p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Bydgoszczy


Zgodnie z życzeniem i na prośbę Rodziców Państwa Młodych oraz Ich Samych Stowarzyszenie Muzyczne Fordonia było poproszone o wokalno - muzyczną ozdobę pieśnią kościelną liturgii, by piękno i majestat Mszy Świętej, podkreślały niezwykłość ceremonii przyjęcia Sakramentu Małżeństwa. Organy: Marian Wiśniewski. Dyrygują Marian Wiśniewski i Michalina Spychalska.
Wykonujemy wszystkie części stałe Mszy Świętej i następujące pieśni:
"   Laudate Dominum

"   Veni Creator Spiritus
"   Adoremus in aeternum
"   Panis Angelicus
"   Ave verum corpus
"   Plurimos Annos


Środa, 3 września 2008 r.

Pierwsze powakacyjne spotkanie chóralnePodczas próby chóru z dyrygentką Michaliną Spychalską, w domu katechetycznym na 2 piętrze, przy ul. Bołtucia.Jeszcze myślami nad morzem, w górach, gdzieś w Polsce lub za granicami kraju ale pełni wrażeń dzielimy się nimi, spragnieni siebie nawzajem, cieszymy się, że już jesteśmy razem i wracamy tym razem nie powoli do pracy. Czeka nas wiele wspaniałych uroczystości do których trzeba się dobrze przygotować. Już na starcie tym razem zaczynamy ćwiczyć nowe pieśni…


Wtorek, 7 października 2008 r. godz. 18.00

Msza Św. Pontyfikalna
25-lecie Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników
oraz
ustanowienie przy Parafii MBKM
Sanktuarium Królowej Męczenników
Kalwaria Bydgoska - Golgota XX wieku
JE Ksiądz Kardynał Józef Glemp podczas ceremonii murowania w XII stację Golgoty, tzw. Drogi do Nieba, aktu erekcyjnego wraz z kamieniem węgielnym.Aby się miały spełnić wszystkie rzeczy dnia tego, wpierw dużo wcześniej, w czasie wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w Bydgoszczy w dniu 9 czerwca 1999 roku wspominając hekatombę ofiar hitleryzmu grodu naszego i okolic, zalecił kościołowi pielęgnowanie pamięci o męczennikach XX wieku. Myślą swą objął też ofiary reżimu komunistycznego. Wolę swą wyraził przelotem helikopterem nad Doliną Śmierci w Fordonie.
Tak oto w dniu 7.X.2008 r. ukazał się dekret, ustanawiający przy parafii Matki Bożej Królowej Męczenników Sanktuarium Królowej Męczenników w Bydgoszczy Kalwaria Bydgoska Golgota XX wieku.

Koncelebra  
Ks. Biskup Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej Jan Tyrawa
Ks. Infułat Stanisław Grunt Diecezja Pelplińska
Ks. Prałat Przemysław Książek
Ks. Proboszcz Jan Andrzejczak
i zaproszeni księża

Części liturgii śpiewanej w czasie uroczystości przygotowali dyrygenci: Michalina Spychalska, Marian Wiśniewski i ks. Dariusz Sobczak.

Wykonawcy: Chór Prymasowski z Gniezna
                  Chór Fordonia
                  Orkiestra Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

Wykonane pieśni:
"   Z dawna Polski Tyś Królową
"   Kyrie - W. A. Mozart
"   Psalm
"   Alleluja
"   Królowej Anielskiej śpiewajmy
"   Sanctus - F. Schubert
"   Agnus Dei - W. A. Mozart
"   Ave verum corpus - W. A. Mozart
"   Ciebie Boga wysławiamy
"   Alleluja z oratorium "Mesjasz" - G.F. Händel
"   Boże coś Polskę - A. Feliński
"   i wszystkie części stałe Mszy Pontyfikalnej

Po Mszy świętej uroczyste odczytanie Aktu Wmurowania Kamienia Węgielnego pod Kalwarię Bydgoską - Golgotę. Następnie udaliśmy się z orkiestrą, duchowieństwem, zaproszonymi gośćmi władz rządowych i samorządowych procesją do Doliny Śmierci, gdzie  nastąpiło poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego Kalwarii Bydgoskiej przez Prymasa Polski Józefa Glempa.
Uroczystości zakończyły się Apelem Jasnogórskim i pieśnią My chcemy Boga.
Ostatnim punktem programu był wspólny poczęstunek w restauracji akademickiej i wspólna fotografia chóru Fordonia z Prymasem Polski Józefem Glempem.  


22 listopada 2008 r. godz. 17.00

Kościół p.w. Św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy
Uroczystość Św. Cecylii
i Jubileusz  X- lecia Chóru Cantus Cordis


Msza Święta uświetniająca święto Świętej Cecylii pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Tyrawy, Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej i koncelebrą ks. Tomasza Cyla. Oprawę muzyczną w ofierze Mszy Św. i dar dla patronki, św. Cecylii złożyły połączone chóry w składzie:
"   Cantus Cordis - dyr. Janusz Sierszulski
"   Fresca Voce - dyr. Michalina Spychalska
"   Fordonia - dyr. Marian Wiśniewski
"   Exultate Deo -  dyr. Romuald Rajs
"   Chór Męski im. Stanisława Moniuszki w Żninie - dyr. Beata Różańska
"   Chór Męski Hasło w Bydgoszczy - dyr. Benedykt Odya

z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy
"   Capella Bydgostiensis

Organy: Sylwia Wronkiewicz, Beata Gaj, prof. Roman Rajs
Śpiew solo sopran: Monika Olszewska

Na bogactwo świętej liturgii złożyły się obchody jubileuszu powstania i działania chóru Cantus Cordis, zwieńczone wręczeniem chórowi sztandaru.
Wykonane utwory podczas Mszy Świętej:
"   Gaude Mater Polonia - Wincenty z Kielczy
"   Hymn do świętej Cecylii - ks. Chlondowski
"   Kyrie, Gloria - ks. Chlondowski
"   Psalm responsoryjny - Mirosław Woźniak
"   Alleluja - S. Kwiatkowski
"   Laudate Dominum - Ch. F. Gounod
"   Sanctus
"   Uroczyste Amen - organy Romuald Rajs
"   Agnus Dei w wykonaniu chórów męskich
"   Te Deum z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Capella Bydgostiensis
"   Ave verum Corpus  W.A.Mozart
"   Pater noster w wykonaniu chórów męskich


Koncert Jubileuszowy


"   Chorał 147 "Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ" - J. S. Bach z orkiestrą Capella Bydgostiensis dyr. J. Sierszchulski
"   Kyrie, Gloria - ks. Chlondowski  z muzyką organową R.Rajs
"   Misserere - A.Lotti z orkiestrą Cappella Bydgostiensis dyr. M.Wiśniewski
"   Locus iste - A. Brückner z muzyką organową dyr. prof. J. Lach
"   Panis Angelicus - C. Franck z orkiestrą Capella Bydgostiensis dyr. J. Sierszulski
"   Modlitwa o pokój - N. Blacha z orkiestrą Capella Bydgostiensis dyr. J. Sierszulski
"   Ziemio ojców - F. Nowowiejski chóry męskie acapella
"   Na grunwaldzkim polu - J. Kołaczkowski chóry męskie acapella dyr. B. Odya
"   Pomerania cantat - słowa K.Kałamaja dyr. B. Różańska
"   Va pensiero z opery Nabucco - G. Verdi chóry męskie z muzyką organową dyr. B. Odya
"   Tacy sami jak my -słowa M. Terlikowska, muz. J.M. Banach z orkiestrą Capella Bydgostiensis - dyr. M. Wiśniewski
"   Alleluja z oratorium "Mesjasz" na chór mieszany G.F. Händel chóry zespolono z orkiestrą symfoniczną Capella Bydgostiensis dyr. R. Rajs
"   Barka - słowa S. Schmidt, muzyka C. Gabarain z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Capella Bydgostiensis w wykonaniu wszystkich zebranych dyr. J. Sierszulski
Wdzięczni za zaproszenie do uczestniczenia w Jubileuszowej Mszy św. i dzielenia się radością wspólnego przeżywania sacrum i ceremoniału świeckiego, godnego otrzymania Sztandaru i X-lecia istnienia, dziękujemy zacnym gospodarzom, życząc wielu lat Śpiewania Panu.


23 listopada 2008 r. godz. 18.30

Sanktuarium Golgoty XX w. kościół parafialny p.w. MBKM
Bydgoszcz Fordon


Uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Bucholtza, ku pamięci św. Cecylii- patronce naszej dedykowana.. Dar wspólnych pieśni, które stanowiły oprawę liturgiczną uroczystości, wykonały połączone chóry bydgoskich kościołów, zaproszone w imię przyjaźni, szacunku i uznania artystycznego. Obchodząc wśród przyjaciół chwile poświęcone swej patronce, dzieliliśmy się swą radością, powiększając ją w dwójnasób.
Wykonawcy:
"   Chór Cantus Cordis - dyr. Janusz Sierszulski
"   Chór Exultate Deo - dyr. Romuald Rajs
"   Stowarzyszenie Muzyczne Fordonia dyrygenci: Marian Wiśniewski, Michalina Spychalska
Zaprezentowane utwory:
"   Gaude Mater Polonia - Wincenty z Kielczy - dyr. M.Wiśniewski
"   Pieśń o świętej Cecylii - Antoni Chlondowski -dyr. M. Wiśniewski
"   Kyrie, Gloria z Missa Dominicalis - A. Chlondowski - dyr. R. Rajs
"   Alleluja - Stanisław Kwiatkowski - dyr. J. Sierszulski
"   Chrystus Wodzem - pieśń z ludem
"   Sanctus - A. Chlondowski - dyr. R. Rajs
"   Amen - dyr. M. Wiśniewski
"   Agnus Dei - A. Chlondowski - dyr. R. Rajs
"   Panis Angelicus C. Franck - dyr. J. Sierszulski partia solowa sopran Michalina Spychalska

Koncert Cecyliański
"   Chorał 147 Jan Sebastian Bach - dyr. J. Sierszulski
"   Miserere Antonio Lotii - dyr. M. Wiśniewski
"   Ave verum Corpus - W.A. Mozart -dyr. J. Sierszulski
"   Licus iste - Anton Brückner - dyr. M. Wiśniewski
"   Modlitwa o pokój - Norbert Blacha - M. Wiśniewski
"   Tacy sami jak my - Mirosław Maciej Banach -dyr. M. Wiśniewski
"   Alleluja z oratorium "Mesjasz" - Georg  Friedrich Händel- dyr. R. Rajs


24-25 grudnia 2008 r. godz. 24.00

Sanktuarium Golgota XX w. MBKM
Pasterka


Msza święta Narodzenia Dzieciątka Jezus, sprawowana przez ks. Dariusza Wesołka, koncelebrowana przez ks. Leszka Paszkiewicza i ks. Wojciecha Retmana z kazaniem ks. prałata Jana Andrzejczaka, proboszcza parafii i kustosza sanktuarium, z żywą szopką.
Chór Fordonia na kościelnym chórze uczestniczy w nocnej liturgii ze wszystkimi zebranymi, jako że na Pasterce ma śpiewać zgromadzenie wiernych a nie chór. Tylko podczas komunii św. śpiewamy kolędę z XVIII w., powstałą prawdopodobnie w klasztorze żeńskim i ta piękna kołysanka została przez zakonnice przechowana i przekazana tradycji na kartach klasztornych śpiewników.
"   Gdy śliczna Panna - solo sopran Michalina Spychalska  z towarzyszeniem chóru Fordonia i organów Muzyka organowa Marian Wiśniewski.
Koncert po Mszy św.:
"   Cicha noc - Franciszek Gruber 1918r. oprac. Marian Wiśniewski
"   W żłobie leży - Piotr Skarga
"   O gwiazdo betlejemska - oprac. Stanisław Niewiadomski
"   Tryumfy - oprac. Tomasz Flasza

Jak co roku, po koncercie łamiemy się opłatkiem i składamy sobie życzenia. Wśród nas jest nasz nowy opiekun ks. Marek Januchowski.


Poznań, 29 grudnia 2008 r.

Koncert Kolęd w wykonaniu chóru Poznańskie Słowiki Stefana Stuligrosza 
Na zaproszenie, które tylko o szlachetności i dobroci osoby zapraszającej świadczy, a wobec której żywimy szacunek i sympatię, na zaproszenie księdza Prałata Jana Andrzejczaka, proboszcza naszej parafii, SM Fordonia o godz. 15.30 ruszyło autokarem na koncert kolęd do Poznania. Odbył się on w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W czasie koncertu mistrz, Stefan Stuligrosz opowiadał o muzyce, śpiewie chóralnym, o kolędach, troszkę o swym warsztacie kompozytorskim i dyrygenckim. Często nawiązywał bezpośredni kontakt z publicznością. Pozdrawiając gości, Stefan Stuligrosz osobnym gestem i słowem pozdrowił Bydgoszcz.
Na zakończenie, stojąc zaśpiewaliśmy "Podnieś rękę Boże Dziecię", dyrygował: Stefan Stuligrosz.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego