Wydarzenia 2010 - FORDONIA

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wydarzenia 2010

Życie chóru

Parafia MBKM, 1 stycznia 2010 r., godz. 18.30

Noworoczny Koncert Kolęd
Msza święta, w której wraz z zespołem Fresca Voce, uczestniczymy modlitwą i śpiewem. W czasie komunii śpiewamy:
Gdy Śliczna Panna - opr. Leon Schiller, muz. Jan Maklakiewicz
Solo sopran- Michalina Spychalska, organy - Hubert Szreder
Koncert na stopniach prezbiterium:
Każdy z występujących chórów przedstawił swój repertuar. Śpiewaliśmy kolędy i pastorałki na przemian:
"   F.   Anioł pasterzom mówił -  kolęda polska XVI w.
"   FV. Pójdźmy wszyscy do stajenki XVIII w.
"   Do szopy hej pasterze  kolęda polska
"   Bracia patrzcie jeno  kolęda polska
"   W dzisiejszą noc świętą Kolęda kaszubska Stefan Fikus opr. Marian Wiśniewski
"   W żłobie leży - Piotr Skarga, kolęda polska, melodia XVI-XVII w. , nawiązując do poloneza koronacyjnego króla Władysława IV
"   Wśród nocnej ciszy - kolęda polska XVII-XIX w.
"   Święta Panienka kolęda polska Hanna Jarwicz, partia solo Michalina Spychalska
"   Pasterzu, pasterzu, kolęda polska
"   Tryumfy Króla Niebieskiego - koleda polska z poł. XVIII w.
"   Już choinkę ozdabiamy - kolęda szkocka
"   W trąbę grają.. kolęda kaszubska
"   Jezusek czuwa - kolęda polska Feliksa Nowowiejskiego
"   Cicha noc - kolęda austriacko- niemiecka Joseph Mohr

Wyboru repertuaru koncertowego i przygotowanie chórów do występu Michalina Spychalska i Marian Wiśniewski.


3 stycznia 2010 r. godz. 16.00

Kolędarium Polskie - Marzena Matowska i Marian Wiśniewski
Bydgoszcz- Toruń- Górsk - Bydgoszcz- nagranie TV BYDGOSZCZ


3.01.2010 r. Widowisko słowno-muzyczne pt. "Kolędarium Polskie" w kościele w Kościele św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu.
Prastare, średniowieczne (XIV-XV) mury Bazyliki Katedralnej, udostępnione dzięki przychylności JE. Bp Andrzeja Wojciecha Suskiego, Biskupa Diecezji Toruńskiej.
Patron honorowy koncertu:
Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Piotr Całbecki

Wykonawcy:
"   Zespół Pieśni Dawnej Fresca Voce pod kier. Michaliny Spychalskiej z MDK nr 5 z Bydgoszczy
"   Zespół Pieśni i Tańca Krëbane pod kier. Władysława Czarnowskiego z Brus
"   Zespół Folklorystyczny Łochowianie  pod kier. Józefa Damskiego z Łochowa
"   Stowarzyszenie Muzyczne Fordonia pod kier. Mariana Wiśniewskiego z Bydgoszczy

Narratorzy:
Marzena Matowska, Marek Czarnowski

Deklamatorzy:
Dominika Matuszak, Michał Zdeb, Monika Matowska

Koncert odbył się na stopniach prezbiterium Bazyliki Katedralnej, przybranej w barwy narodowe. Kolędarium Polskie zaczęło swą opowieść. Kaszubska grupa kolędników  z bocianem, śmiercią, przebrańcami, śpiewa kaszubską pastorałkę: Na kolędze", a potem:
"   "Polska kolęda" z 1863r. Kazimierza Balińskiego, na melodię "W żłobie leży"
"   "Idzie stary wiarus" z 1898r. na melodię "Hej kolęda, kolęda"
"   "Wśród nocnej ciszy" z 1914r. kolęda z rowów strzeleckich
"   "Kolęda żołnierska" z 1914r. Andrzeja Bogusławskiego, na melodię "Przybieżeli do Betlejem"
"   "Skarga Betlejemska" sprzed 1918r. ks. Alfreda Wróblewskiego na melodię "Mędrcy Świata monarchowie"
"   "W górę serca" kolęda z 1918r. na melodie "Bóg się rodzi"
"   "Wigilie"   "A Polak zostanie Polakiem… Jak długo … życie trwa!"
"   "Tacy sami jak my" polonez Katyński   M.M. Banach sł. Maria Terlikowska
"   "Lulajże Jezuniu na polskiej ziemi" kolęda z 1942r.
"   "Kolęda powstańcza" z 1944r. na melodię "Serce w plecaku"
"   "Synek malusieńki" z 1981r. sł. Andrzej Borzęcki
"   " O Tennenbaum" "Stille Nacht" , Silent Night"


24 stycznia 2010 r. godz. 18.00

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Męczenników
Koncert kolęd dla radości śpiewania
Dzieciątku i wszystkich, którzy nas słuchaliWystąpili:
"   Nakielski Chór Kameralny "Soli Deo" - dyr. J. Sierszulski
"   Chór "Dzwon" - dyr. Z. Rydelski
"   Chór "Exultate Deo" - dyr. R. Rajs
"   Zespół Pieśni Dawnej "Fresca Voce" - dyr. Michalina Spychalska
"   Stowarzyszenie Muzyczne Fordonia - dyr. Marian Wiśniewski, Michalina Spychalska

W prezentacji i opracowaniu kolęd i pastorałek ze swoich zbiorów nutowych, wspólnie, w oprawie Mszy świętej, sprawowanej przez ks. Krzysztofa Buchholza, ze słowem Bożym przez ks. prałata Jana Andrzejczaka, Proboszcza Parafii i Kustosza Sanktuarium ogłoszonym. Po liturgii  w składzie połączonych chórów, chór Fordonia, czyniąc obowiązki gospodarza, wobec tak zasnych gości, zainaugurował koncertowe brzmienia kaszubską kolędą:
"   W dzisiejszą noc świętą, kolęda Kaszubska sł. S. Fikus, muz. K. Guzowski tł. Marian Wiśniewski wykonanie chóralne a cappella dyr. M. Wiśniewski

Msza Święta
Na wejście ze wszystkimi Anioł pasterzom mówił, kolęda z XVI w. wg. śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego.
Ofiarowanie: W żłobie leży
Komunia święta: Święta Panienka
Dziękczynienie: Tryumfy
Psalm responsoryjny:śpiew solo i dyrygowanie: Janusz Sierszulski
Wszystkie części stałe mszy świętej modlitwą i śpiewem w darze Świętej Rodzinie
Każdy z chórów zeprezentował cząstkę kolęd ze swoich zbiorów nutowych. A każda z tych koled, tak przecież bliska, była niczym klejnot z szaty Najświętszej Panienki, mieniący się skrami betlejemskiej gwiazdy.
Na zakończenie, połączone chóry (ok.200 śpiewaków) wykonały:
"   Do szopy hej pasterze - opr. Tomasz Flasza
"   Gdy śliczna Panna - Schiller, Maklakiewicz
"   Jezusek czuwa - Feliks Nowowiejski
"   Tryumfy Króla Niebieskiego
"   Bóg się rodzi - razem ze wszystkimi zebranymi w kościele


10 lutego 2010 r.

Sanktuarium Golgota XX w.
Msza św. w intencji SM Fordonia w XVIII Rocznicę Powstania Chóru Parafialnego MBKM
Msza święta koncelebrowana, sprawowana przez proboszcza i kustosza sanktuarium ks. Jana Andrzejczaka, w asyście opiekuna chóru, ks. Marka Januchowskiego i ks. dr inż. Mariana Kuklińskiego.
Radość uczestniczenia w uroczystości, nasze modlitwy, nasz śpiew, niech pozostaną w przestrzeni ołtarza, jako wota Fordonii za wszystko.
Oprawa wokalna świętej liturgii:
"   Laudate Dominum - Ch. Gounod
"   Ave verum Corpus - W. A. Mozart
"   Panis Angelicus - C. Franck solo M. Spychalska
"   Tantum ergo - A. Brückner
"   Wszystkie stałe części Mszy świętej

Jak z grona szczepu winnej latorośli, ogrodnik
po pracy jakże żmudnej i troskliwej
sprawia by powstał trunek co raduje ciało,
tak z pieśni, co nim zabrzmi, przecież
nie m w nucie, potrzeba dyrygenta
by w swym twórczym trudzie , była słyszalna  
pięknem co raduje dusze
i by ja zgromadzenie chóru zaśpiewało. M.D.

Dalsza część urodzinowego spotkania, życzeniem i na zaproszenie ks. Proboszcza, przeniosła się do refektarza domu parafialnego. Przy stole biesiadnym toczyły się rozmowy, snuły wspomnienia ożywione przez Kroniki, nie zabrakło oczywiście pieśni    i anegdot.
Pożegnaliśmy tenora, Bolesława Dynowskiego. Wśród honorowych upominków, które otrzymał, słów pełnej, życzliwej przyjaźni, pozostaje wzajemna pamięć wspólnie przeżytych chwil i wielu koncertów.


17 lutego 2010 r.

Środa Popielcowa


Z głębokości wołam do Ciebie Panie,
Panie wysłuchaj głosu mego.
Nchyl swe ucho na głos mojego wołania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz Przebaczenia… psalm 130
Stowarzyszenie Muzyczne Fordonia, choć nie wspólnie jako chór, ale indywidualnie uczestniczy w wielowiekowej tradycji Sacrum Liturgii. Dnia tego na czołach proch ziemi. W repertuarze miejsce zajmują Gorzkie żale i pieśni żałobne, wielkopostne.


Niedziele 21, 28 lutego oraz 7, 14, 21, 28 marca 2010 godz. 16.00

NABOŻEŃSTWA PASYJNE - GORZKIE ŻALE
Kazania pasyjne: ks. Rafał Muzolf


Uczestniczymy razem z wszystkimi zebranymi w kościele modlitwą i śpiewem,  w nabożeństwie smutku, w tych niezwykle bolesnych rozważaniach o Męce i śmierci Pana naszego, Jezusa Chrystusa oraz o współcierpieniach Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny i pobożnego ludu.


ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Wielki Czwartek, 1 kwietnia 2010 r. godz. 18.30
Msza Wieczerzy Pańskiej


SM Fordonia, ze swym prezesem i dyrygentami, na kościelnym chórze, jak co roku, uczestniczy w tym niezwykłym sacrum, tak znanym, a przecież tak tajemniczym. Puste tabernakulum, hymn "Chwała na wysokości Bogu"  z biciem dzwonów, po zakończeniu śpiewu dzwony milkną, aż do wigilii paschalnej.

"   Liturgia słowa, dwa czytania:

1.   Z Księgi Wyjścia Wj12, 1-8 11-14
2.   Pierwszy List Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Kor 11, 23-26
Następnie:
"   Obrzęd pokory - Umywanie nóg
"   Liturgia Eucharystyczna
"   Przeniesienie Najświętszego Sakramentu
Chór, ze wszystkimi zebranymi w kościele, uczestniczy w modlitwach i śpiewie nielicznych pieśni i hymnów. To nasz tradycyjny koncert Smutku i Pokory Wielkoczwartkowej.


Wielki Piątek, 2 kwietnia2010 r. godz. 18.30

Liturgia Męki Pańskiej


Chór Fordonia, na kościelnym chórze w ciszy pełnej trwogi i oczekiwania. Śpiewamy ze wszystkimi:
"   Wisi na krzyżu - Jan Bednarz, słowa XVIII w.
"   Ogrodzie Oliwny -  tekst z XVII w.
Jako chór:
"   Parce Domine
"   Miserere
"   Mała Litania Wielkopostna
Dyryguje Marian Wiśniewski.


Gorzkie Żale - 3 części godz. 21.00


Po nabożeństwie wielkopiątkowym śpiewamy wszystkie trzy części Gorzkich Żalów. Lament duszy nad cierpiącym intonuje Marian Wiśniewski, dyryguje Michalina Spychalska.
Płaczże o duszo, wszak ta śmierć
Dla ciebie, żebyś w wieczności
Żyła z Bogiem w niebie.
Żałuj za grzechy, proś o zmiłowanie
Odpuść mi Panie!


Wielka sobota, 3 kwietnia 2010 r.

Koncert Czuwania i Adoracja Grobu Pańskiego godz. 8.00


Dyrygują: Marian Wiśniewski, Michalina Spychalska
Stowarzyszenie Muzyczne Fordonia w strojach galowych, w ławach kościelnych, przed Grobem Pańskim. Porządek Koncertu czuwania następujący:
"   Rozmyślajmy dziś - z 1838 r.
"   Wisi na krzyżu - opr. Ks. Jan Bednarz z XVIII w.
"   Stała Matka - z 1635 r.
"   Stabat Mater - muz. Zoltan Kodaly tekst z XIII w.
"   Jezus Chrystus Bóg Człowiek - Walentego z Brzozowa 1554r.
"   O miłosierny Boże - J. Jojko
"   Kto szuka Cię - Józef Świder
"   Miserere - Antonio Lotii
"   Krzyżu Święty - opr. Ks. Józef Surzyński, muz. Marcin Mioduszewski
"   Ojcze nasz - tekst z ewangelii św. Mateusza muz. Stanisław Moniuszko
"   Tantum ergo - Anton Brükner
"   Mała Litania Wielkopostna opr. Marian Wiśniewski
"   Zdrowaś bądź Maryja - Henryk Mikołaj Górecki
"   Locus iste - Anton Brükner
"   Parce Domine - Feliks Nowowiejski
"   Czego chcesz od nas Panie - Hymn Jana Kochanowskiego, muz. Józef Świder
Po koncercie święcenie pokarmów. Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym dzielimy się wzajemnie podczas świątecznego śniadania Wielkanocnego.


Wigilia Paschalna godz. 22.00


SM Fordonia, po porannym koncercie, wróciło do swego kościoła, by na chórze w ciemnościach oczekiwać na spełnienie Świętej Liturgii i być w niej obecnym modlitwą i śpiewem.
Wszystkie zdarzenia, których doświadczyliśmy w ostatnich dniach w kościele, a w rozumieniu których, pomagali nam nasi księża, przygotowywały nas do tej liturgii, która ma się zakończyć przed świtem niedzieli. Tak było od zawsze.
Część I
Liturgia Światła
"   Poświęcenie ognia,
"   Przygotowanie Paschału
"   Procesja
"   Orędzie Wielkanocne
Część II
Liturgia Słowa
Część III
Liturgia Chrzcielna
Część IV
Liturgia Eucharystyczna
Każda chwila, każda część tego największego sacrum odbyła się z naszymi modlitwami i naszym śpiewem. Dyrygowali Michalina Spychalska i Marian Wiśniewski.
Śpiewaliśmy:
"   Ave verum corpus - W.A. Mozart
"   Alleluja z oratorium Mesjasz G.F. Haendel
"   Panis Angelicus - C. Franck
"   Wstał Pan Chrystus - ze śpiewnika Jana Siedleckiego
"   Litania do wszystkich Świętych
"   Ciebie Boga wysławiamy


Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy, 5 kwietnia 2010 r. godz.8.00


Chrystus zmartwychwstał jak zapowiedział
Radujmy się wszyscy
Ponieważ króluje na wieki
Alleluja.

Msza święta koncelebrowana, sprawowana przez ks. prałata Jana Andrzejczaka, podczas której śpiewamy z ludem:
"   Wstał Pan Chrystus
"   Otrzyjcie już łzy
"   Wesoły nam dzień już nastał
"   Zwycięzca śmierci
"   Chrystus Zmartwychwstan jest

Po liturgii Mszy świętej:
Śmigus-  Dyngus
Prezes i dyrygent SM Fordonia, w imieniu męskiej części chóru, wierni staropolskiej tradycji, czynem świadczą, że zwyczaje dziadów szanują.

Maj Miesiąc Najświętszej Maryi Panny
Pieśnią wesela witamy o Maryjo miesiąc Twój

A za piękny maj na ziemi
Poświęcony Twojej czci
Daj nam w niebie ze świętymi
Wieczną chwałę śpiewać Ci.

Nabożeństwa pod figurą Matki Bożej Fatimskiej godz. 21.00 odbywają się, jak co roku, w następującym porządku:
Apel Jasnogórski
Intencje i prośby modlitewne
Litania Loretańska do NMP
Cząstka różańca mówiona lub śpiewana
Pieśń pożegnalna "Panience na dobranoc"
Błogosławieństwo kapłana
Krąg Braterstwa "Dobrze, że jesteś"
SM Fordonia przewodziło tegorocznym Nabożeństwom Majowym w dniach: 2, 20, 27, 30 maja.


Bydgoszcz, 1 maja 2010 r. godz. 16.00

Kościół p.w. Świętej Trójcy


SM Fordonia ma zaszczyt śpiewać podczas uroczystej Mszy świętej, w trakcie której w majestacie ołtarza, Sakramentu Małżeństwa dostępują

Hanna Marcińska i Remigiusz Przastka


W czasie tej liturgii radości, aby jeszcze piękniejszą była, Bogu i Młodej Parze śpiewają w duecie "Ave Maria" - dzieło Gaetano Donizetiego z klasyki repertuaru ślubnego:
Izabela Wiśniewska - sopran
Marian Wiśniewski - bas
Następnie chór Fordonia :
"   Laudate Domium - Ch. Gounod
"   Veni Creator Spiritus - bł. Hraban Maur
"   Adoremus in aeternum
"   Ave verum corpus - W. A. Mozart
"   Plurimos Annos - w opr. M. Wiśniewskiego
Dyrygenci: Michalina Spychalska, Marian Wiśniewski

Na wszystkie wspólne dni, ogrom szczęścia i radości wraz z modlitwą !


Czerwiec 2010 r.

Nabożeństwa czerwcowe po Krzyżem Misyjnym
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa


Stowarzyszenie Muzyczne Fordonia, wśród wielu innych wspólnot, działających przy Sanktuarium i Parafii MBKM w Bydgoszczy przewodziło Czerwcowemu Nabożeństwu 17 czerwca 2010 r. godz. 21.00.
Serce Jezusa Synu Ojca Przedwiecznego- Zmiłuj się nad nami.


3 czerwca 2010 r.

Boże Ciało
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa


Msza święta
Chór Fordonia wraz z Orkiestrą Strażacką z Kcyni, dyrygowany przez Orlina Benenowa, stanowiły oprawę muzyczno-wokalną liturgii mszalnej i procesji. Świętej Eucharystii Bożego Ciała przewodził Proboszcz, ks. prałat Jan Andrzejczak.
Orszak procesyjny wiódł ulicami: Bołtucia, Fiedlera, Berlinga, Kleina, Albrychta, Wańkowicza.
Idzie, idzie Bóg prawdziwy, idzie sędzia sprawiedliwy!


Poniedziałek, 7 czerwca 2010 r., godz. 18.00

Kościół p.w. Polskich Braci Męczenników
Msza święta Dziękczynna za Beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki


Oprawę śpiewów liturgicznych w czasie tej podniosłej Uroczystości dla ks. Jerzego Popiełuszki Męczennika, czynił Chór złożony z następujących chórów:
"   Cantus Cordis z parafii św. Jadwigii Królowej dyr. J. Sierszulski
"   Fordonia z parafii MBKM dyr. Michalina Spychalska, Marian Wiśniewski
"   Exultate Deo - z parafii Świetych Polskich Braci Męczenników dyr. R. Rajs
Muzyka organów: Romuald Rajs
Repertuar:
Części stałe Mszy świętej: Kyrie, Sanctus, Agnus Dei - Missa Dominicalis
"   Dettinger Te Deum - G.F. Haendel
"   Alleluja - S. Kwiatkowski
"   Ojcze nasz - muz. Stanisław Moniuszko
"   Uroczyste Amen
"   Panis Angelicus C. Franck z partią solową sopran
"   Laudate Dominum - Ch. Gounod
"   Te Deum
"   Alleluja z oratorium Mesjasz - G.F. Haendel


24 czerwca 2010 r.

Bydgoszcz, Plac Poznański
Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa
znowu Błogosławi Miastu i Światu
SM "Fordonia" wraz z chórami "Cantus Cordis" i "Exultate Deo" miały zaszczyt pod kierownictwem swych dyrygentów: Michaliny Spychalskiej i Mariana Wiśniewskiego, Janusza Sierszulskiego, Romualda Rajsa, uczestniczyć pieśnią patriotyczną i liturgiczną w uroczystości odsłonięcia odbudowanego pomnika.
Odsłonięcie i poświęcenie Pomnika NSPJ nastąpiło przy współudziale przedstawicieli władz miejskich, regionalnych i JE Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej, ks. bp Jana Tyrawy. Wykonywane utwory:
"   Hymn Polski - Józef Wybicki
"   Gaude Mater Polonia Wincent z Kielczy
"   Locus iste - Anton Brückner
W orszaku procesyjnym do kościoła Świętej Trójcy, pieśni procesyjne w takt melodii Orkiestry Dętej Wojska Polskiego z garnizonu Toruń.
W czasie Mszy świętej dziękczynnej:
"   Cor Jesu
"   Ave verum corpus
"   Alleluja
"   Laudate Dominum
"   wszystkie części stałe Mszy świętej


21 sierpnia 2010 r. godz. 17.00

Kaplica Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego
Przy parafii MBKM w Bydgoszczy


Stowarzyszenie Muzyczne Fordonia miało zaszczyt śpiewem  i modlitwą upiększać oprawę liturgiczną Mszy świętej, podczas której Sakrament Małżeństwa został udzielony
Annie Wiśniewskiej i Robertowi Drajkoperowi

Wystąpili:
Soliści:
"   Sopran - Izabela Wiśniewska
"   Bas - Marian Wiśniewski

Chór Fordonia

Na chwałę Bożą w darze Młodożeńcom zostały wykonane utwory:
"   Adoremus in aeternum - anonim
"   Ave verum corpus - W.A. Mozart
"   Panis Angelicus -  C. Frank wykonanie duet Wiśniewscy i chór Fordonia
"   Laudate Dominum Ch. Gounod
"   Panie zmiłuj się - M. Wiśniewski
"   Veni Creator Spiritus - opr. M. Wiśniewski
"   Świety, święty - F. Schubert
"   Amen
"   Baranku Boży opr. M. Wiśniewski
"   Ave Maria - G. Donizetti duet Izabela i Marian Wiśniewscy
"   Plurimos Annos

Niech sie Im darzy w zdrowiu I szczęściu z Bożym Błogosławieństwem !


Czwartek, 9 września 2010 r. godz. 12.00

Kaplica Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego
Msza święta Pogrzebowa za spokój duszy


Ś.P. Alfonsa Bonny

Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Proboszcza, ks. prałata Jana Andrzejczaka, w ostatniej drodze ku wiecznemu spoczynkowi.
Stowarzyszenie Muzyczne Fordonia, ze swym prezesem Józefem Szczęsnym, dyrygentami Michaliną Spychalską i Marianem Wiśniewskim oraz przyjaciółmi chórzystami brało udział w Eucharystii smutku i żalu, które to uczucia tylko dar modlitwy śpiewanej i mówionej mógł złagodzić.

Cmentarz Komunalny, ul. Wiślana, Bydgoszcz
Kaplica cmentarna. Pożegnanie męża, ojca, dziadka, teścia, przyjaciela. Ostatnia modlitwa różańcowa. Ceremonia Pogrzebu żegna po chrześcijańsku Alfonsa Bonnę posługą kapłanów i przewodzeniu orszakowi pogrzebników do czasu złożenia ciała w grobie.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie….
…. Po Zmartwychwstanie.


Środa, 15 września 2010 r. godz. 17.45

Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
Odpust w Sanktuarium Kalwarii Bydgoskiej


Uroczystości uświetnione Mszą Świętą, pod przewodnictwem JE ks.vbp Jana Tyrawy    z koncelebrą proboszcza parafii MBKM, Kustosza Sanktuarium, ks. prałata Jana Andrzejczaka i ks. wikarych. Oprawą muzyczno-wokalną ozdobiły połączone chóry:
"   Cantus Cordis - dyr. J. Sierszulski
"   Exultate Deo - dyr. R. Rajs
"   Fordonia - dyr. M. Wiśniewski, M. Spychalska
Organy: R.Rajs, B. Gaj
Wykonane utwory:
"   Psalm Responsoryjny - J. Sierszulski
"   Stałe części Mszy świętej - chóry i zgromadzeni w kościele wierni
"   Missa Dominicalis - ks. Antoni Chlond - Chlondowski
         Kyrie, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei
"   Matko miłości, pieśń procesyjna zebranych na uroczystości, wiodąca Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej w miejsce przewodniczenia Św. Liturgii Odpustowej
"   Alleluja z oratorium "Mesjasz"
"   Panis Angelicus
"   Boże coś Polskę
Tradycyjnie, ks. Proboszcz podziękował dyrygentom i chórom za śpiew.

Królowo Męczenników módl się za nami.


22 września 2010 r. godz. 18.30

Kaplica Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego
Msza święta w intencji chóru "Fordonia"


Msza święta koncelebrowana, odprawiana przez Opiekuna chóru, ks. Marka Januchowskiego w koncelebrze radości modlitwy ks. Wojciecha Retmana. Jedna z intencji mszalnych była za dyrygentów, chórzystów i nasze rodziny.
Naszym podziękowaniem za Ofiarę Mszy Świętej była oprawa muzyczno-wokalna liturgii. Wykonaliśmy wszystkie części stałe Mszy św., wszystkie modlitwy i pieśni ze zgromadzonymi.


PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

Kościół p.w. MBKM w Bydgoszczy


W dniach 3,9,16,30 października o godz. 18.00 nasz chór Fordonia  bierze udział w nabożeństwach różańcowych. Modlitwom przewodzi ks. Marek Januchowski.

Do Polski modlitwę różańcową sprowadził i szeroko propagował wśród wiernych dominikanin, święty Jacek. Początki różańca sięgają XII w. Liczba 150 "Zdrowaś Maria" nawiązuje do liczby psalmów w Psałterzu. Modlitwa rozpowszechniona w Kościele w XVI . Nabożeństwo jako codzienne w październiku wprowadził papież Leon XIII.


7 października 2010 r. godz. 18.15

Msza Św. Dziękczynna w kościele MBKM
Liturgia w dniu ustanowienia Sanktuarium


Oprawa wokalna w wykonaniu chóru Fordonia pod kierunkiem dyrygentów Mariana Wiśniewskiego i Michaliny Spychalskiej. Wykonujemy  z kościelnego chóru następujące  utwory:
"   Gaude Mater Polonia
"   Boże coś Polskę
"   Ave Maria Jakob Arcadelt
"   Panis Angelicus
"   Laudate Dominum


19 października 2010 r. godz. 18.00

Kościół Świętych Polskich Braci Męczenników Bydgoszcz, Wyżyny
Oprawa muzyczno - wokalna Uroczystości Liturgicznych
wniesienia Relikwiarzy Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki


Organy: Romuald Rajs, Janusz Sierszulski
Śpiew liturgiczny: połączony chór w składzie:
"   Exultate Deo- dyr. Romuald Rajs
"   Cantus Cordis - dyr. Janusz Sierszulski
"   Fordonia - dyr. Marian Wiśniewski, Michalina Spychalska
Śpiewaliśmy:
"   Pod Twą obronę
"   Pieśń ku czci ks. Jerzego Popiełuszki - Mieczysław Kowalski
"   Gaude Mater Polonia
"   Missa Dominicalis: Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei
"   Psalm Responsoryjny i Alleluja
"   Modlitwa za Ojczyznę
"   Uroczyste Amen
"   Dettingen Te Deum  G.F.Haendel
"   Osiem Błogosławieństw
"   Alleluja z oratorium "Mesjasz" G.F. Haendel
oraz wszystkie modlitwy i pieśni z ludem. Uroczystości w Dniach Triady Modlitewnej, przepełnionej liturgią męczeństwa i radością zwycięstwa dobra, odbyły się z udziałem przedstawicieli władz kościelnych i świeckich. Wydarzenia te zauważono w mediach.


22 listopada 2010 r.

Kaplica Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego
Msza święta dla świętej Cecylii w intencji chóru Fordonia


Msza święta, odprawiona przez ks. prałata Jana Andrzejczaka i ks. Mariusza Kuklińskiego i ks. Krzysztofa Buchholtza. SM Fordonia, swojej świętej patronce przekazuje ofiarę oprawy muzyki organowej, modlitw i pieśni liturgicznej, by za Jej przyczyną, w dniu Jej Imienin, stały się godną wiązanką, złożoną u stóp Najwyższego, podczas tego misterium Mszy świetej.
Organy elektroniczne: Marian Wiśniewski
Dyrygent: Michalina Spychalska
Po uroczystościach kościelnych uczestniczyliśmy w spotkaniu przy kawie, na zaproszenie ks. Proboszcza. W czasie spotkania Prezes Stowarzyszenia, Józef Szczęsny, wręczył przy aprobacie zebranych legitymacje Honorowego Członka Chóru dla Nestorów naszej braci śpiewaczej, którzy po wielu latach śpiewania w naszym gronie i pełnienia różnych funkcji organizacyjnych, musiały zrządzeniem losu odejść z chóru. Uroczystość odbyła się przy współudziale gospodarza, Ks. Proboszcza Jana Andrzejczaka i opiekuna chóru, ks. Marka Januchowskiego.
Śpiewaliśmy Bogu, świętej Panience i sobie:
"   Dobranoc
"   Złota Kareta
"   Panience na dobranoc
"   Świeci gwiazdka na błękicie


Nakło, 28 listopada 2010 r. godz. 12.30

Kościół Św. Stanisława
Koncert dla świętej Cecylii


Gotycka świątynia wypełniona zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami gościnnego miasta. Msza święta, oprawiona wokalnie  śpiewem ludu i naszego chóru. Śpiewamy:
"   Missa Dominicalis - ks. Chlondowskiego
"   Laudate Dominum - Ch. Gounoda
"   Panis Angelicus - C. Francka, partię solo Michalina Spychalska sopran
W części koncertowej zaprezentowaliśmy dzieła muzyki sakralnej:
"   Gaude Mater Polonia - Wincent z Kielczy
"   Hymn do św. Cecylii - ks. Chlondowski
"   Locus iste - Anton Brückner
"   Miserere - Antonio Lotti
"   Cor Jesu, cor Purissimum
"   Ave verum corpus - Wolfgang Amadeusz Mozart
"   Chorał 147 - Jan Sebastian Bach
"   Ojcze nasz - muz. Stanisław Moniuszko
"   Tacy sami (polonez katyński) Mirosła Maciej Banach
"   Modlitwa o pokój Norbert Blacha

Po koncercie dla pięknej Patronki, na zaproszenie gospodarzy jedliśmy poczęstunek. Za Koncert, liczne uczestnictwo w nim, za życzliwy odbiór naszego śpiewu, za gościnność Proboszczowi, miejscowym chórom i mieszkańcom noteckiego grodu staropolskie Bóg zapłać!


Bydgoszcz, Wyżyny 15 grudnia 2010 r.

Kościół Świętej Jadwigi Królowej
Jubileusz organisty Janusza Sierszulskiego


Jubilat, Janusz Sierszulski jest obecnie organistą w Kościele Św. Jadwigi, wcześniej    w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na Ugorach w Bydgoszczy. To postać wszechstronnie utalentowana, zaangażowana i oddana pracy dla Kościoła świętego. Jest dyrygentem, kantorem, krzewicielem muzyki i śpiewu, zakochanym w świętym, mistycznym brzmieniu kościelnej muzyki organowej. Darzony szacunkiem i sympatią przez wszystkich, którzy mieli przyjemność go poznać…etc, etc…
Msza Święta w intencji Jubilata została odprawiona przez licznych kapłanów w oprawie muzycznej połączonych chórów. Częścią utworów dyrygował sam Jubilat, Janusz Sierszulski.
Liturgia muzyki i śpiewu:
"   Laudate Dominum - Ch.F. Gounod
"   Missa Dominicalis: Kyrie, Sanctus, Agnus Dei - ks.Antoni Chlondowski
"   Alleluja - Stanisław  Kwiatkowski
"   Ave verum corpus - W.A. Mozart
"   Amen
"   Panis Angelicus - Cesar Franck

Koncert w wykonaniu połączonych chórów:
"   Chorał 147 - J.S.Bach
"   Ojcze Nasz - S. Moniuszko
"   Locus iste - Anton  Brückner
"   Alleluja z oratorium "Mesjasz" - G.F. Haendel

Organy: Adam Rusinek
Akompaniament: Agnieszka Kordas - Lewandowska
Sopran: Beata Bobińska
Trąbka: Janusz Bobiński, Krzysztof Marlewski

Ciesz się, że czas przepływa jak dźwięk jasny, czysty, i taki perlisty jak śmiech anioła, który psotę czyni.
Ciesz się, że możesz oceniać wrażenia z przeszłości, nim akord zamrze w organu piszczale.
Ciesz się roztropną powagą zadumy dojrzałą w doświadczeniu Twego życia trudzie.
Ciesz się, że możesz odetchnąć dać ciału i myślą dążyć, gdzie marzeń kraina.
Ciesz się radością, którą w każdym wieku Bóg nam darował, by ją odkryć w sobie.
Ciesz się, to życzymy Tobie na wiele, bardzo wiele zim mroźnych i upalne lata.
                                                                                                                              MD.Pasterka, 24 grudnia 2010 r. godz. 24.00

Kościół MBKM Sanktuarium Golgoty XX w.
Ołtarz w majestacie liturgii Bożonarodzeniowej z udziałem Żywej Szopki


..Józef Święty i św. Maryja i Dzieciątko w żłobie, i aniołkowie, i pastuszki.. i wszystko prawdziwe.
Msza Święta koncelebrowana celebruje ks. prałat Jan Andrzejczak w asyście księży wikariuszy. Uczestniczymy w Pasterce na kościelnym chórze, śpiewając ze wszystkimi, na zakończenie liturgii śpiewamy:

"   Do szopy hej pasterze  - opr. Tomasz Flasza
"   Wśród nocnej ciszy - opr. Józef  Świder

Na koniec dzielimy się opłatkiem. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego