Wydarzenia 2012 - FORDONIA

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wydarzenia 2012

Życie chóru

1 stycznia 2012 r. godz. 18.30

Kościół MBKM Bydgoszcz Fordon
Noworoczny Koncert KolędCelebrans ks. prałat Jan Andrzejczak.
Świętą liturgię Mszy poprzedziło wykonanie kilku kolęd. Koncert został przygotowany przez dyrygentów, Michalinę Spychalską i Mariana Wiśniewskiego.
Wykonawcy: Zespół Muzyki Dawnej Fresca Voce i Stowarzyszenie Muzyczne Fordonia.
Wykonano:
Wszystkie części stałe Mszy św., kolędy i modlitwy z ludem.
"   Gdy Śliczna Panna - tekst z rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej, zabawa przy nowonarodzonym Panu Jezusie przez nabożne i wesołe śpiewanie z pocz. XVIII w, melodia pojawiła się w XVIII - wiecznych śpiewnikach, tzw. kantyczkach opr. Leon Schiller - Jan Maklakiewicz.
"   Anioł pasterzom mówił - słowa pochodzą z XVI w. i są przekładem fragmentu łacińskiego utworu średniowiecznego na Boże Narodzenie.Dies Ast lactitae (Angelus pastoribus). W rękopisie kornickim (1551 -1555) znajduje się 7 zwrotek bez zapisu melodii. Melodia zachowała się w tabulaturze organowej z II poł. XVII. Dokładny zapis nutowy zamieścił Mioduszewski w zbiorze Śpiewnik Kościelny, czyli pieśni nabożne z melodiami. W kościele katolickim używane z 1838 r. opr. Józef Świder
"   Pójdźmy wszyscy do stajenki - polska kolęda z XVII w. Znany jest tekst 14 -  zwrotkowy, z inną melodią, zanotowany w kantyczkach karmelitańskich z XVIII w. opr. Marian Wiśniewski
"   Do szopy hej pasterze opr. Józef Świder
"   Bracia patrzcie jeno sł. Franciszek Karpiński opr. Tomasz Flasza
"   W dzisiejszą noc świętą - kolęda kaszubska, sł. Stefan Fikus muz. Kazimierz Gruszowski
"   W żłobie leży - kolęda powstała w XVII lub XVIII w., jej autorem jest prawdopodobnie Piotr Skarga, a melodia nawiązuje do poloneza koronacyjnego Władysława IV Wazy, autor opr. nieznany
"   Wśród nocnej ciszy opr. Józef Świder
"   Święta Panienka muz. Jan Maklakiewicz, śl. Hanna Jarwicz, opr. Marian Wiśniewski
"   Pasterzu, pasterzu - opr. Józef Świder
"   Tryumfy Króla Niebieskiego - opr. Tomasz Flasza
"   Już choinkę ozdabiamy - kolęda szkocka
"   W trąbę grają - ludowa kolęda kaszubska
"   Jezusek czuwa - muz. Feliks Nowowiejski, sł. Maria Paruszewska
"   Cicha noc - sł. Franciszek Gruber (1918 r.), opr. na 4-głosowy chór Marian Wiśniewski


8 stycznia 2012 r.


Opłatkowe Spotkanie Wspólnot Parafialnych
Restauracja Uniwersytetu Techniczno- Przyrodniczego Bydgoszcz Fordon

 
Na zaproszenie proboszcza, ks. prałata Jana Andrzejczaka uczestniczyliśmy w spotkaniu wspólnot parafii MBKM. W atmosferze serdeczności Bożonarodzeniowej wymieniliśmy życzenia, łamiąc się opłatkiem i wymieniając bratnie uściski. Orkiestra Dęta pod batutą Ewy Makuli, melodiami kolęd dopełniała oprawy spotkania radością muzyki, zachęcając zebranych do wspólnego śpiewu:
"   Gdy Śliczna Panna
"   Bóg się rodzi
"   Anioł pasterzom mówił


15 stycznia 2012 r. godz.9.30
Parafia Błogosławionego Jana Pawła II
Bydgoszcz Fordon Osiedle Olimpijczyków


Msza święta w oprawie Koncertu Kolęd, sprawowana przez proboszcza parafii ks. Jarosława Czulińskiego.
Wykonawcy:
"   Stowarzyszenie Muzyczne Fordonia
"   Zespół Pieśni Dawnej Fresca Voce
Dyrygowali wybranym przez siebie programem koncertu:
Marian Wiśniewski i Michalina Spychalska


Fordonia wykonała utwory:
"   wszystkie części stałe Mszy Św. i Psalm Responsoryjny
"   Pójdźmy wszyscy do stajenki
"   Anioł pasterzom mówił
"   Bracia patrzcie jeno
"   Wśród nocnej ciszy
"   Pasterzu, pasterzu
"   W trąbę grają
"   W dzisiejszą noc świętą
"   W żłobie leży
"   Do szopy hej pasterze
"   Święta Panienka


8 luty 2012 r.

Msza święta dziękczynna za 20 lat pracy chóralnej  SM Fordonia
Mszę świętą odprawiał ks. Marek Januchowski, opiekun chóru. Śpiewamy 4 utwory:
"   Laudate Dominum
"   Ave verum Corpus
"   Panis Angelicus
"   Adoremus in aeternum
Po mszy świętej zebranie sprawozdawcze i świętowanie.


19 lutego 2012 r. godz. 12.00

Miejskie Centrum Kultury
Bydgoszcz, Marcinkowskiego
Koncert Pieśni Różnych


17 lutego 2012r. została otwarta siedziba Miejskiego Centrum Kultury. Bydgoskie MCK jest pierwszym w kraju centrum miejskim, które zostało zbudowane wg zasad partycypacji w oparciu o Pakt dla Kultury Bydgoskiej. Nowa siedziba jest zlokalizowana przy ulicy Marcinkowskiego 12. Otwarciu MCK towarzyszą róznego rodzaju wydarzenia kulturalne. Chór Fordonia zoatał zaproszony do programu obchodów otwarcia MCK na niedzielę 19 lutego, gdzie zaprezentował się w koncercie  pieśni sakralnych, folklorystycznych i patriotycznych.


22 luty 2012 r.

Środa Popielcowa
Kościół Parafialny p.w. MBKM Bydgoszcz


Każdy osobno, ale przecież razem, sypie na głowę, rękoma kapłana, popiół znak smutku i rozpamiętywania:

Pamiętaj człowiecze żeś z prochu i w proch się obrócisz!WIELKIE TRIDUUM PASCHALNE KWIECIEŃ 2012 R.

Wielki Czwartek, 5 kwietnia 18.30
Msza św. Wieczerzy Pańskiej


"   Liturgia Słowa,
"   Liturgia Eucharystyczna
"   Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Kaplicy Adoracji
Uczestnictwo Fordonii:
"   Mała Litania Wielkopostna opr. Marian Wiśniewski
"   Krzyżu Święty  opr. ks. Józef Surzyński
"   Wisi na krzyżu opr. ks. Jan Bednarz

Wielki Piątek, 6 kwietnia 18.30

Liturgia Męki Pańskiej


Interwencja Różańcowa- wielki szturm!
Wyobraź sobie, co mogłoby się zdarzyć, gdyby każdy katolik na świecie modlił się na różańcu w tym samym dniu?
Mamy przykład - w październiku 1573 r., kiedy Europa została ocalona przed inwazją potężnej floty tureckiej, przez odmawianie różańca przez wszystkich chrześcijan!
Tak więc w Wielki Piątek módlmy się wszyscy na różańcu o pokój dla świata i powrót do wartości moralnych naszych wspólnot. Jeśli to możliwe módlmy się pomiędzy południem a godz. 15.00


Gdy nosisz różaniec, szatana boli głowa.
Kiedy używasz go on upada.
Kiedy widzi on jak się modlisz, mdleje.
Módlmy się na różańcu w każdym czasie, a on będzie mdlał.

Jest wiele do zyskania, absolutnie nic do stracenia. DUCH SWIĘTY DZIAŁA!

Ołtarz bez krzyża, świeczników, obrusów.  Na początku kapłani i diakoni w szatach mszalnych czerwonych udają się do ołtarza i po oddaniu mu czci padają na twarz lub klękają. Zgromadzeni modlą się w ciszy. Następnie kapłan z posługującymi udaje się na miejsce przewodniczenia. Zwrócony do wiernych odmawia modlitwę.

Części Liturgii:
"   Liturgia słowa
"   Adoracja Krzyża
"   Komunia święta
"   przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego
Śpiewy Fordoni:
"   Miserere Antonio Lotti
"   Stała Matka Boleściwa  anonim
"   Parce Domine  Feliks Nowowiejsk

NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI GODZ.21.00 24 luty, 2,9,16,23,30 marca godz. 16.00 oraz 6 kwietnia 2012 r.


Wszystkie części a cappella w kaplicy Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego bez rozważań pasyjnych. Dyryguje Marian Wiśniewski.
"   Pobudka zachęta
"   Hymn
"   Lament duszy nad cierpiącym Jezusem
"   Rozmowa duszy z Matką Bolesną
"   Bądź pozdrowiony
"   Któryś za nas cierpiał rany
Następnie celebrans i posługujący po krótkiej celebracji w ciszy odchodzą do zakrystii. Adoracja Najświętszego Sakramentu u Grobu Pańskiego trwa do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.


Wielka Sobota, 7 kwietnia 2012 r. godz. 7.00

Celebra  NAjświetszego Sakramentu u Grobu Pańskiego
dla Stowarzyszenia Muzycznego Fordonia
Koncert u Grobu Pańskiego
Te Koncerty Czuwania Fordoni u Grobu Pańskiego  stały się już tradycją parafii MBKM, wpisaną w liturgię Wielkiej Soboty.W dniu tym, bowiem kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając mękę i Śmierć Chrystusa. Tego dnia nie sprawuje się Mszy świętej, dlatego główny ołtarz zostaje obnażony. Poświęcenie pokarmów wielkanocnych poprzedza adoracja Grobu Pańskiego.
Dyryguje Marian Wiśniewski i Michalina Spychalska:
Utwory śpiewane:
"   Rozmyślajmy dziś - ze zb. Ks. Mioduszewskiego
"   Wisi na Krzyżu - opr. Jan Bednarz
"   Stała Matka - pieśń anonimowa, harmonizowana w 1635 r.
"   Stabat Mater - Zoltan Kodaly
"   Jezus Chrystus Bóg Człowiek - kancjonał Walentego z Brzozow
"   O miłosierny Boże J. Jojko
"   Kto szuka Cię -sł. Leopold Staff muz. Swider
"   Miserere  - A.Lotti
"   Krzyżu Święty - ze śpiewnika ks. Mioduszewskiego
"   Tantum ergo - Anton Brückner
"   Mała Litania Wielkopostna  - Marian Wiśniewski
"   Locus iste - Anton Brückner
"   Parce Domine -  Feliks Nowowiejski
"   Czego chcesz od nas Panie sł. Jana Kochanowskiego muz. I opr. na chór 4 -głosowy Józef Świder

Dalszy ciąg tego dnia… godz. wieczorne, późnowieczorne….zgodnie z pradawną tradycją ta noc powinna być czuwaniem na część Pana.Wierni posłuszni upomnieniu Ewangelii, trzymając w rękach zapalone świece, powinni być podobni do ludzi, którzy oczekują swego Pana, aby gdy powróci, zastał ich czuwających i zaprosił ich do Swego stołu. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywaja się w nocy, ale należy je zakończyć przed świtem niedzieli.


Wigilia Paschalna w Wielkanoc Zmartwychwstania Pańskiego godz. 22.00


SM Fordonia celebruje ciąg liturgicznych zdarzeń na kościelnym chórze. Ciemno. Ta ciemność jest wpisana w modlitwę, skupienie i poprzedza niezwykłość obrzędów Wigilii Paschalnej:
"   Liturgia Światła
Kapłan celebrans pozdrawia zebranych, następnie poświęca ogień.
Boże, Ty przez Swojego Syna, udzieliłeś wiernym światła Swojej Chwały,poświęć ten ogień i przez te Święta Wielkanocne, rozpal w nas tak wielkie pragnienie nieba, abyśmy z czystym sercem mogli  dostąpić wiekuistej światłości. Przez Chrystysa Pana Naszego . Amen.
"   Żłobienie znaku Krzyża na Paschale i osadzanie gradusów
Przez Swoje Święte rany, jaśniejące chwałą niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen
Kapłan zapala paschal od nowego ognia głośno mówiąc:
Niech światło Chrystusa Chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.
OREDZIE WIELKANOCNE
Procesja światła.  
Śpiew Orędzia Wielkanocnego przy blasku zapalonych świec.
"   Liturgia słowa
"   Liturgia Chrzcielna
Śpiewamy Litanie do Wszystkich Świętych
Odmówienie przyrzeczeń Chrztu świętego
"   Liturgia Eucharystyczna
"   Procesja Rezurekcyjna
Śpiew z ludem:
"   Otrzyjcie już łzy płaczący
"   Zwycięzca śmierci
Chór Fordonia
"   Alleluja z oratorium Mesjasz G.F. Haendel
Na koniec  wszyscy zgromadzeni śpiewają hymn Ciebie Boga wysławiamy


9 kwietnia 2012 r.

Poniedziałek Wielkanocny
Msza święta - SUMA


Tradycją SM Fordonia stało się, że radość ze Zmartwychwstania Pańskiego zanosi przed ołtarz MBKM, by swym śpiewem i modlitwą głosić Jego Chwałę. Z różnych względów nie są to już koncerty, ale Ci co przychodzą niosa wciąż ten sam żar modlitewnej radości w swoim śpiewaniu na kościelnym chórze.
Wykonano wszystkie części stałe Mszy świętej i wszystkie pieśni z ludem oraz:
"   Zwycięzca śmierci
"   Chrystus zmartwychwstan jest
"   Otrzyjcie już łzy płaczący
"   Wstał Pan Chrystus
A po sakrum Śmigus Dyngus, pradawny zwyczaj lania wodą, śmiganie rózgami na zdrowie, urodę, wszelkie szczęście, w darze Paniom w poszanowaniu tradycji, dyrygent Marian Wiśniewski.


3 maja 2012 r.

Witaj Majowa Jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie…
Zespół Pałacowo - Parkowy Ostromecko
Koncert Pieśni Patriotycznych z ludem

 
Widzowie otrzymali śpiewniki i rozpoczęło się wspólne śpiewanie pieśni legionowych: Bywaj dziewczę zdrowe,  Nasza artyleria,  Łączko, łaczko, Pierwsza kadrowa, Przybyli ułani pod okienko,  Legun na wojence, Rozmaryn,  Ułani,ułani malowane dzieci,  Piechota,  Rozkwitały pąki białych róż,  My Pierwsza Brygada,  Pieśń o Wodzu miłym,  Jeszcze Polska Niue zginęła,  Serce w plecaku,  Jeszcze jeden mazur dzisiaj,  Wojenko, wojenko,  Więc pijmy zdrowie,  Jak długo w sercach naszych,   Warszawianka, Boże coś Polskę.

Repertuar koncertu:
"   Polonez Katyński - Banach, Terlikowska
"   Moja ojczyzna - Emski, Oppman
"   Warszawianka - muz. K. Kurpiński, sł. Casimir Delavigne
"   Za Niemen - sł. Bielowski, muz. nieznany
"   Cześć polskiej ziemi - muz. Surzyński, sł. Tarkowski
"   Hymn do Miłości Ojczyzny - Maklakiewicz, opr. Morszczyk
"   Modlitwa obozowa - Adam Kowalski
"   Va pensiero - Verdi
"   Modlitwa za Ojczyznę - Giuseppe de Marzi
"   Pobudka -  sł. Wincenty Pol muz. Alfred Bojarski
Z inicjatywy Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.
Fortepian: Marian Wiśniewski
Prowadzenie koncertu: Janusz Sierszulski

Maj 2012 r. godz. 21.00

NABOŻEŃSTWA MAJOWE
U stóp figury Matki Boskiej Fatimskiej


Wspólnocie  Stowarzyszenie Muzyczne Fordonia Sejmik Parafialny zaproponował przewodzenia Nabożeństwom Majowym 14 i 18 maja 2012 r.
Spotkania u stóp Matki Boskiej Fatimskiej prowadzone są przez Prezesa Chóru Fordonia, Józefa Szczęsnego i nasze koleżanki: Barbarę Szymańską, Irenę Guzińską i Aleksandrę Pietkiewicz. Te osoby rozpoczynają i prowadzą modlitewne zgromadzenie. Liturgia nabożeństwa:
"   Apel Jasnogórski
"   Intencje modlitewne
"   Litania Loretańska do NMP
"   10-tka różańca
"   Pieśń Panience na dobranoc
"   Słowa na pożegnanie


16 maja 2012 r.

Koncerty z Różą w bydgoskiej Katedrze
w majestacie Matki Boskiej Pięknej Miłości


Msza święta  w oprawie muzycznej naszego chóru mieszanego Stowarzyszenie Muzycznego "Fordonia". Wykonano wszystkie części stałe Mszy świętej i pieśni z ludem. Oraz:
"   Ave Maria Jacob Arcadelt
"   Adoremus in aeternum anonim
"   Ave vera  Virginitas  Jaskin des Pres
"   Stabat Mater Zoltan Kolady
"   Panis Angelicus cesar Franck partia solo sopran Michalina Spychalska
Dyrygowali Michalina Spychalska Marian Wiśniewski. Tradycją się stało, że prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Jerzy Deręda, w geście podziękowania za koncert, wręczył dyrygentom i rym razem, pąsowe róże.

Boże Ciało, 7 czerwca 2012 r. 8.30 Suma

Święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa


Msza święta, którą celebruje proboszcz, ks. prałat Jan Andrzejczak, w asyście księży wikariuszy, ma już tradycyjną, uroczystą, artysyczną oprawę muzyczną, której ton nadaje Strażacka Orkiestra  Dęta z Kcyni, pod batutą Orlina Bebenowa.
Procesja do czterech ołtarzy wiedzie ulicami: Fidlera, Berlinga, Wańkowicza do Bołtucia. Trasę przemarszu wypełniły słowa pieśni eucharystycznych a dźwięki instrumentów orkiestry niosły się daleko…
….idzie Sędzia Sprawiedliwy…
Orkiestrę żegnaliśmy napojami, kanapkami i ciastem, przygotowanymi przez chórzystów Fordoni.


Sobota, 9 czerwca 2012 r. godz. 12.00

Kościół p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
60 -LECIE KAPŁAŃSTWA KSIĘDZA PRAŁATA
WŁADYSŁAWA MIELCARKA


Oprawa muzyczno - wokalna uroczystej Mszy Świętej Dziękczynnej za 60 Kapłaństwa ks. prałata Władysława Mielcarka w kościele na Ugorach w wykonaniu:
"   Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy
"   Solistów Filharmonii
"   Zespolonego chóru mieszanego w składzie:
˘   Cantus Cordis
˘   Fordonia
˘   Jubilate  Deo
Dyrygował Janusz Sierzchulski, dyrygent Cantus Cordis.
Aby godnie uczcić tak wspaniały Jubileusz, zaprezentowaliśmy bogaty program artystyczny:
"   Te Deum - Charpentier
"   Barka - C. Gabarain
"   Msza Koronacyjna - Wolfganga Amadeusza Mozarta (Kyrie,Sanctus, Benedictus, Agnus Dei)
"   Laudate Dominum - Wolfganga Amadeusza Mozarta
"   Ave verum corpus - Wolfganga Amadeusza Mozarta
"   Alleluja - Mesjasz - Georg Fredrich Händel
"   Misericordias Domini - Henryk Jan Botor
Przed koncertem o godz. 9.00 próba, szczególnie soliści.
O godz. 12.00 procesyjne wprowadzenie Jubilata w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa, ministrantów i służby liturgicznej z udziałem krewnych, przedstawicieli władz samorządowych, wojewódzkich, parafian i wiernych z innych parafii.  Eucharystii przewodniczył bp Jan Tyrawa, a homilię wygłosił prymas senior abp Henryk Muszyński. Piękny śpiew rozbrzmiewa w pięknej, dziś szczególnie odświętnie wystrojonej świątymi. Niesamowite wrażenie - przeżycie.
Dziękujemy za zaproszenie Nas do udziału w tym Jubileuszu 60 - lecia Kapłaństwa, tak zacnego, powszechnie szanowanego, lubianego i świętego kapłana, Władysława Mielcarka, oddanego w służbie Bogu i Kościołowi.
Na zakończenie tej wspaniałej i wyjatkowej uroczystości wykonujemy uroczyste Plurimos.
…A w środę na zaproszenie zacnego Jubilata, uczestniczyliśmy w uroczystej kolacji, podczas której poznaliśmy bliżej ujmującą osobowość Jubilata, człowieka obdarzonego niezwykle inteligentnym, finezyjnym humorem, który bawił nas             w sposób zabawny i ciekawy swoimi anegdotami, opowiadaniami i dowcipami,  i mimo ogromnych wysiłków tak licznie zebranych gości,  z trudem próbowaliśmy dorównać  w tym Gospodarzowi. Tak w atmosferze radości, szczęścia i zadowolenia odwzajemnialiśmy się naszym śpiewem pieśni i piosenek, bo to nam w końcu najlepiej wychodziło.


Niedziela , 10 czerwca 2012 r. godz. 13.00

Msza Święta Dziekczynna za 40 -Lecie Kapłaństwa
Ks. prałata Jana Jendrzejczaka, proboszcza naszej parafii MBKM


Oprawa muzyczno-wokalna Mszy świetej Dziękczynnej również w wykonaniu połączonych chórów:
"   Cantus Cordis
"   Fordonia
"   Jubilate  Deo
"   Fresca Voce
Wykonujemy:
"   Laudate Dominum - Ch. F. Gounod
"   Missa Dominicalis  - A. Chlondowski
"   Ave verum - E. Elgar
"   Alleluja - Mesjasz - Georg Fredrich Händel
"   Alleluja - H.J. Botor
"   Misericordias Domini - Henryk Jan Botor
Piękna uroczystość, podniosły nastrój, kościół wypełniony gośćmi, wśród nich: krewni, przedstawiciele władz świeckich i kościelnych, wierni. Uroczysta ofiara Mszy świętej dziękczynnej, to głębokie duchowe przeżycie, mnóstwo, kwiatów, życzeń, wśród nich te od nas, składane przez prezesa naszego chóru, Józefa Szczęsnego, w imieniu dyrygentów i chórzystów, w podzięce Panu Bogu za wszelkie łaski, za Jego miłość, dobroć, opatrzność, za lata pełne radości, trudu, doświadczeń i zmagań oraz życzenia błogosławieństwa Ojca Niebieskiego, Jego Syna Jezusa Chrystusa, mądrości Ducha Świetego i opieki Matki Bożej oraz wstawiennictwa świętego Patrona i Anioła Stróża, radości, zdrowia, lat życia według wymiaru Bożego i wszystkiego najlepszego. Na koniec błogosławieństwo Jubilata dla wszystkich zgromadzonych, a My dołączyliśmy uroczyste Plurimos.


Niedziela, 8 lipca 2012 r.

Msza Święta Dziękczynna za 40 - Lecie Sakramentu Małżeństwa
Teresy i Ireneusza Borek


Na zaproszenie naszego kolegi Irka (tenor) i Jego Małżonki śpiewamy, w okrojonym, wakacyjnym składzie: 9 sopranów, 2 alty, 1 tenor, 1 bas. Dyryguje Michalina Spychalska.  Daliśmy radę. Było sympatycznie, uroczyście, wyjątkowo nabożnie. Po Mszy świętej śpiewamy Plurimos i składamy życzenia Drogim Jubilatom, którzy zapraszają nas do Herosa na kolację. Był z nami ks. Marek, opiekun chóru, który celebrował Mszę świętą.


Środa, 12 września 2012 r.

Kaplica pw. Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego
Msza święta w intencji rozpoczęcia nowego roku pracy chóralnej


Mszę świetą celebrował nasz opiekun, ks. Marek Januchowski, w oprawie muzycznej naszego chóru. Powiedział parę pięknych słów o chórze Fordonia, o potrzebie śpiewania. "Kto śpiewa dwa razy się modli". Zaprosił chętnych do krzewienia tego dzieła.


Środa, 26 września 2012 r. godz. 19.00

Próba chórów przed koncertem w Bazylice Mniejszej
p.w. św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy


Próba połączonych chórów: Vincentinum, Fordonii, Cantus Cordis oraz orkiestry symfonicznej, pod  dyrekcją maestro, ks. Przemysława Pasternaka., z tej parafii. To młody, utalentowany ksiądz, muzyk i kompozytor. Szlifowaliśmy zgranie się               z orkiestrą i z solistami.


Czwartek, 27 września 2012 r. , godz. 18.00

Msza święta Odpustowa w kościele
Bazylika Mniejsza pw. Wincentego a Paulo


Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Paweł Socha. Oprawę muzyczną uroczystej Mszy świętej wykonał:
Połączony chór, składający się z  chórów:
"   Vincentino
"   Cantus Cordis
"   Fordonia
oraz
"   Orkiestra Symfoniczna Młodzieżowa - dyrygent ks. Przemysław Pasternak
Wykonaliśmy:
Pieśń na wejście - Misericordias Domini - H.J. Botor
Przed i po Ewangelii Alleluja - H.J.Botor
Na ofiarowanie - Stój przy mnie Panie
Na Komunię - Ave verum, Panis Angelicus
Na Dziekczynienie - Te Deum
Na Wyjście Alleluja -G.F. Haendel


Sobota, 15 września 2012 r. godz. 18.30

Odpust  Matki Boskiej Bolesnej w Sanktuarium Kalwaria - Golgota XX w.
w parafii pw. Matki Boskiej Królowej Meczenników w Bydgoszczy


Oprawa muzyczna Mszy świętej, podczas której śpiewamy części zmienne Mszy świętej oraz:
"   Misericordias Domini - H.J. Botor
"   Stabat Mater - A. Kodaly
"   Ave Maria - J. Arcadelt


10 - 11 listopada 2012 r. godz. 17.00

Miejskie Centrum Kultury ul. Marcinkowskiego 12 w Bydgoszczy
"Przedraucik patriotyczny" czyli Wspólne Śpiewanie z okazji Święta NiepodległościTym razem na zaproszenie dyrektor MCK, spotkaliśmy się z bydgoszczanami, aby wspólnie uczcić Święto Niepodległości. Włączyliśmy się w montaż słowno- muzyczny z udziałem aktorów wspominających tamtą historię. Za fortepianem zasiadł maestro, Marian Wiśniewski. Śpiewaliśmy Pieśni Legionowe. Atmosfera była radosna i podniosła.


Niedziela 11 listopada,


Naszym śpiewem stanowimy oprawę mszy świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny.


Sobota, 24 listopada 2012 r. godz. 18.30

Kościół p.w. Św. Jadwigi Królowej
IX Koncert Cecyliański


Próba o 17.10. Oprawa wokalna Mszy świetej w wykonaniu połączonych chórów: Cantus Cordis, Fordonii, Jubilate Deo i Harmoniiz Bydgoszczy i krótki koncert. Około 20.30 kawa i ciasto oraz wspólne śpiewanie do 21.30. W miłym towarzystwie miło upłynął czas, ale do domu wrócić trzeba.


Sobota, 1 grudnia 2012 r.

Kościół pw. Chrystusa Króla na Błoniu w Bydgoszczy
Msza Święta Pogrzebowa ś.p. Zdzisława Nalewskiego


Zdzisław Nalewski   był w latach 1987 - 1995    Prezesem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy oraz długoletnim Prezesem chóru "Hasło". Oprawę muzyczną uroczystości pogrzebowych wykonał chór Fordonia i chór "Hasło".Wykonaliśmy dwa utwory:
"   Miserere  
"   Panis Angelicus.  


Sobota, 8 grudnia 2012 r. godz. 17.00

Kościół pw.  Matki Bożej Fatimskiej Bydgoszcz Wyżyny, ul. Ogrodowa
20 rocznica Parafii
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz
oraz 21 rocznica Radia Maryja


Piękna  uroczystość, do której prologiem jest koncert orkiestr:
"   Orkiestra Dęta OSP przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu
"   Orkiestra Dęta OSP przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie
z wokalistami Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W atmosferze przyjaźni i radości, zgromadzeni w kościele, machają biało - czerwonymi  chorągiewkami, śpiewają wraz z solistami i kołyszą się w rytm muzyki. Łyną dźwięki nie tylko pieśni kościelnych, ale również te z gatunku muzyki rozrywkowej, filmowej, klasycznej.  W ten sposób Rodzina Radia Maryja świętują rocznicę Radia Maryja.
O godz. 18.00 rozpoczyna się Eucharystia, którą celebruje ks. bp Jan Tyrawa, Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej, koncelebrują Ojcowie Redemptoryści i Kapłani. Oprawę muzyczną Mszy świętej stanowią połączone chóry:
"   Cantus Cordis
"   Fordonia
"   Jubilate Deo
Śpiewamy pod dyrekcją Janusza Sierszulskiego. Organy: Paweł Pawłowicz, Janusz Sierszulski. Nasz dyrygent, Marian Wiśniewski, tym razem śpiewa z basami. Wspólnie chóry wykonują następujące pieśni i utwory:
"   Fatimska Pani - S. Stuligrosz
"   Kyrie - A. Chlondowski
"   Alleluja - H.J. Botor
"   Misericordias - H.J. Botor
"   Święty, święty - F. Schubert
"   Uroczyste Amen po doksologii
"   Agnus Dei - A. Chlondowski
"   Chorał 147 - J. S. Bach
"   Locus iste - A. Brückner
"   Cor Jesu
Na zakończenie  otrzymaliśmy piękny duży  kosz z różami i wszyscy dyrygenci oraz organista również otrzymali róże.


Poniedziałek, 24 grudnia 2012 r.

Pasterka


Aby radość Bożego Narodzenia trwała w nas wszystkich, kolędy śpiewa cały kościół. Chór, podczas Mszy świętej, wykonuje tylko jedną kolędę na Komunię świętą. Po Mszy świętej dajemy krótki koncercik.
Prezes, Józef Szczęsny 30 grudnia, w niedzielę składa wizytę i świąteczno - noworoczne życzenia od całego chóru, naszej długoletniej koleżance chórzystce, Felicji Stempniewskiej, która złożona chorobą, nie jest już w stanie z nami śpiewać.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego